Anslagstavla

Välkommen till Mora kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden av justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna samt övriga bestämmelser som behöver tillkännages.

Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas beslut.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 oktober 2017.

Sök på webbplatsen

Överklaga beslut

Personer som är folkbokförda, äger fast egendom eller är taxerad till kommunalskatt i Mora kommun kan överklaga beslut enligt kommunallagen inom tre veckor från att beslutet publicerats på anslagstavlan.

Mer information om hur du överklagar kan du läsa om här.

 

Överförmyndare

Kristina Svedlert är ansvarig överförmyndarhandläggare för Mora kommun. För frågor gällande handläggning eller för att boka ett möte kontaktas Kristina under telefontid på 0250-263 52.

Telefontid:

Måndag-tisdag 13:00-15:00

Torsdag 10:00-12:00

För allmänna frågor kan ni vända er till överförmyndaradministratören Katrin Svensson alla vardagar 10:00-12:00 på 0250-263 50.

Läs mer om överförmyndaren här.

 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktigens sammanträden är offentliga.

Som morabo kan du lämna medborgarförslag och ställa frågor om kommunens verksamhet. Dessa lämnas in, skriftligen, senast 15 minuter innan sammanträdet. Du kan också skicka dem till kommunen per brev eller e-post några dagar innan sammanträdet.

Mora närradioförening sänder sammanträdet på 94,1 MHz, sändningen läggs i efterhand ut på kommunens hemsida.

 

Välkommen till sammanträdet för att lyssna till debatten!

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213