Socialförvaltningen

Alla blanketter utom "Restaurangrapport" kan du fylla i på datorn, skriva ut, signera och skicka till oss. De blanketter som är märkta med asterisk (*) kan du dessutom spara i ifyllt skick i din dator.

(Forms in English, see bottom of the page).

 

Alkohol, spel, tobak

Information

Mora kommuns handlingsplan alkohol narkotika dopning tobak 2017-2020.pdf

Egenkontrollprogram - tobaksförsäljning

Råd och anvisningar för sluten servering

Riktlinjer servering tobak e-cigaretter mm 2018

Egenkontrollprogram för försäljning av folköl

Blanketter

Anmälan om ändring av verksamhet/adress

Anmälan om ändrade ägarförhållanden

Anmälan om serveringsansvarig personal

Ansökan om tillstånd för servering av alkohol vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker

Anmälan om försäljning/severing av folköl

Ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod

Anmälan om kryddning av snaps

Anmälan om serveringslokal för cateringtillstånd 

Restaurangrapport

Anvisningar till restaurangrapport 

Anmälan om upphörande av serveringstillstånd

Anmälan om kassaregister

Anmälan om försäljning av tobaksvaror och/eller elektroniska cigarretter och påfyllnadsbehållare

Finaniseringsplan vid inköp av restaurangrörelse

Finansieringsplan vid ändrade ägarförhållanden 

Egenkontrollprogram för försäljning elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

 

Individ- och familjeomsorg

Orosanmälan - barn som far illa

Ansökan om försörjningsstöd.pdf

Återbesöksformulär försörjningsstöd 

 

Äldreomsorg/LSS

Ansökan om bistånd SoL

Begäran om insats enligt LSS

Inkomstförfrågan blankett

Intresseanmälan gällande trygghetsboende

 

Övrigt

Klagomålsblankett

Intyg över dödsbo

Ansökan om begravningskostnad

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 april 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213