Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel förrättas av särskilt förordnade vigselförrättare.

Ett första steg när man vill vigas borgerligt är att kontakta någon av Länsstyrelsen utsedda vigselförrättare. Förteckning över förordnade vigselförrättare finns hos Länsstyrelsen: Vigselförrättare Mora kommun 

Vigseln är kostnadsfri. Om förrättaren måste resa kan paret få betala resekostnad.

Lokal i kommunhuset får gärna användas för bröllopsceremonin, vilket är kostnadsfritt. Om annan lokal önskas står paret för eventuella kostnader själva. 

För borgerlig vigsel behövs följande blanketter från Skatteverkets hemsida:

Hindersprövning - Ansökan och försäkran (SKV 7880) >>

Efternamn - Anmälan  (SKV 7831) >>

Blanketterna kan även beställas på telefonnummer 020-56 70 00.

Ifylld hindersprövningsblankett skickas in till Skatteverket. Blanketten om efternamn lämnas till vigselförrättaren eller skickas in till Skatteverket.  Även för utländska par, eller om den ena av parterna inte är folkbokförd i Sverige, gäller att hindersprövning måste göras hos Skatteverket.

Efter hindersprövningen får paret två intyg från Skatteverket (Intyg Hindersprövning och Intyg Vigsel). De skall lämnas till vigselförrättaren.

Två vittnen ska närvara vid vigseln. Paret ansvarar för att vittnen finns. Vigseln förrättas enligt ett särskilt formulär. Det finns i två olika utformningar, ett mycket kort och ett något längre. Efter vigseln får paret ett bevis. Vigselförrättaren underrättar Skatteverket, som ansvarar för folkbokföringen.

 

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 augusti 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213