Välkommen till Mora Brandkår

Här kan du ta reda på lite mer om oss och vår verksamhet. Ring oss gärna innan det brinner så kan du få svar på dina frågar om brand och förebyggande av brand.

 

 

Brandkårens larm uppdateras dagligen:

Larmtid: Adress:

Händelse/åtgärd:

20180522

20:40:00

Grupphem . Eldsläckarvägen

Litet larm: Automatlarm

Pga: Matos . Kontroll / Återställning

20180518
15:15:32
Järnvägen vid Boggs grus Litet larm: Brand ute, terräng. Mindre brand.
20180518
15:04:16
Järnvägen vid Tidningshuset Litet larm: Brand ute, terräng. Mindre brand.
20180516
19:32:03
Vasaliden Litet larm: Brand i personbil, övertänd vid framkomst.
20180516
09:57:38
Gallerian Kronan Litet larm: Automatlarm, ej brand.
20180514
14:57:35
Kättbo Litet larm: Brand i fyrhjuling. Släcks av brandvärnet Gävunda.
20180514
14:40:59
Morkarlby Sjukvårdslarm: Assistans till ambulans.
20180511
06:01:18
Spanskvägen Litet larm: Utsläpp av ammoniak inomhus, ventilering. Läckande kylskåp.
20180510
13:40:01
Dössjonsvägen Litet larm: Brand längs järnvägen. Kontroll av resterande sträcka.
20180509
18:48:54
Bergkarlås Litet larm: Trygghetslarm, rökdetektor. Utlöst av matlagning.
20180509
14:57:13
Örjastäppan Larm heltid: Brand längs järnvägen, mindre omfattning.
20180509
14:25:04
Mora strand Larm heltid: Mindre brand längs järnvägen.
20180509
12:30:59
Biltema Litet larm: Automatlarm, utlöst pga. hantverkare. Ingen brand.
20180509
10:47:41
Färnäs Stort larm: Person fastklämd under fyrhjuling.
20180507
21:24:14
Nusnäs, hamnen Stort larm: Drunkning, kommunalt vatten. Visar sig vara en brygga som driver, vi drr in den till land och säkrar den.
20180506
11:47:23
Golfbanan Sollerön Larm heltid: Undersökning rökpelare. Visar sig vara kontrollerad eldning.
20180505
17:28:59
Vasagatan HVB Stort larm: Automatlarm. Ej brand, utlöst pga. matlagning.
20180505
00:31:52
Panncentralen Vattumyren Litet larm: Automatlarm. Utlöst av värme från process, ingen brand.
20180503
18:25:20
Gruddvägen Stort larm: Larm från trygghetslarm. Visar sig bero på matlagning.
20180503
14:34:28
Dössjonsvägen Heltidslarm: Sanering av olja.
20180502
15:47:40
Vika Stort larm: Brand i byggnad, visar sig vara torrkokning.
20180502
08:44:23
CW Lundberg Litet larm: Automatlarm, ej brand.
20180429
18:08:36
Valhallavägen IVPA: Assistans till ambulans.
20180428 16:32:00 Noretskolan Inbrottslarm: Kontroll/återställning.
20180428 14:57:00 Morkarlbyhöjdensskola Inbrottslarm: Kontroll/återställning.
20180425
17:12:16
E45 korsning in mot Venjan Litet larm: Trafikolycka, singel. En personbil kör rätt fram i korset och kolliderar med sten. En person förd till sjukhus i ambulans.
20180425
14:07:04
Oxberg-Blyberg Befälslarm: Undersökning av översvämmad väg. Kontaktar Trafikverket som ordnar med en grävmaskin.
20180425
13:07:40
Norrbygatan, Våmhus Litet larm: Ca 40 cm vatten i krypgrunden, vi pumpar ut vattnet.
20180424
10:40:23
Juntgården, Venjan Befälslarm: Vattenskada, i byggnad. Kontroll av vatten i källaren, visar sig vara avsloppsvatten. Överlämnat till fastighetsägaren.
20180424
09:09:51
Örjasvägen Befälslarm: Utsläpp farligt ämne, sanering av mindre mängd olja.
20180423
21:22:29
Färnäs Befälslarm: Undersökning vattenskada i källare. Kontaktar VA-jour samt saneringsbolag.
20180423
15:40:46
Mora gymnasium, IT-enheten Litet larm: Automatlarm. Utlöst av intryckt larmknapp. Ingen brand.
20180423
14:54:06
Hotell Kung Gösta Stort larm: Automatlarm. Utlöst av damm i samband med golvslipning. Ingen brand.
20180423
12:46:07
Morakniv Stort larm: Automatlarm. Utlöst av rök från olja. Ingen brand.
20180423
10:17:13
Skattungbyn Befälslarm + båtförstärkning: Förmodad drunkning, kommunalt vatten.
20180423
00:50:14
HVB Vasagatan Stort larm: Automatlarm, utlöst pga. dusch eller liknande. Ingen brand.
20180422
20:05:36
Våmhus Befälslarm: Ras/skred. Mindre väg som rasat pga. underminering.
20180422 15.11:52 Vattumyren Litet larm: Automatlarm ingen brand.
20180422 14:30:07 Tomtebovägen Litet larm: Brand i husvagn, batteriet hade brunnit släckt av ägaren innan våran ankomst.
180422 11:54:07 Vasagatan, Midsommardansen Stort larm: Automatlarm med brandtillbud, släckt när vi anländer.
20180421
21:24:29
Budvägen Befälslarm: Vattenskada i byggnad. Ingen åtgärd, råd och stöd.
20180421
20:32:05
Kanonvägen, norr Heden Befälslarm: Översvämning av Kanonvägen, ca 0,5 meter djupt. Vi spärrar av vägen i väntan på Trafikverket.
20180421
19:29:33
Våmhusvägen Stort larm: Sjukvårdslarm, assistans till ambulans.
20180421
18:14:37
Kanonvägen 90 Stort larm: Ispropp i Våmån som hotar byggnad. Vi bygger vall med sandsäckar.
20180420 23:12:54 Agnmyrsvägen, Sollerön Heltidslarm: Översvämning i källare.
20180420 20:26:43 Färnäs stugby Heltidslarm: Höga flöden hotar broar och byggnader, vi underlättar flödet.
20180420 11:18:56 Stoltgården, Sollerön Stort larm: Automatlarm utlöst av glömd mat på spis, vi ventilerar.
20180420 09:58:31 Bråmåbo, Sollerön Heltidslarm: Översvämmad väg, kontakt med väghållare samt pumpar vatten med motorspruta.
20180420 09:09:11 Morkarlbyhöjdens skola Litet larm: Automatlarm utlöst av okänd orsak, ingen brand, kontroll/återställning.
20180419
08:59
Gesunda Undersökning av bäck som hotar byggnad. Bedömt ej räddningstjänst, lämnar ut sandsäckar.
20180418
14:21:32
Järnvägen, Saxnäs Befälslarm: Mindre rökutveckling.
20180417
14:13:21
Mora gymnasium Litet larm: Automatlarm, ingen brand.
20180416
09:15:41
Säs Befälslarm: Risk för översvämning och skada på damm, påbörjar sänkning av Sästjärn.
20180412
19:37:25
Snötippen, Bastubacksbron Litet larm: Brand i lastbil, släcker.
20180412
14:25:36
Riksväg 70 Fu Stort larm: Lastbil som kör av vägen, sanering av drivmedel.
20180411
12:45:52
Sollerön Litet larm: Larm från trygghetslarm. Ingen brand.

20180409

07:08:00

Noretskolan

Automatlarm: Detektor som utlöst,

Tekniskt fel. Kontroll/återställning

 

20180409

01:53:00

Noretskolan

Automatlarm: Detektor som utlöst,

okänd orsak. Kontroll/återställning

20180408

22:59:00

Stadsbyggnadsförvaltningen Automatlarm: Detektor som utlöst, okänd orsak. Kontroll/återställning
20180405 22:35:00 Våmhus Undersökning: Brand på spis som var släckt när vi kom fram.
20180404 13:14:00 Gallerian Kronan Litet larm: Auotmatlarm. Utlöst av hantverkare ingen brand.
20180404 07:50:00 Kommunhuset Inbrottslarm: Orsakat av personal.

20180329

17:15:00

RV70 Mora klockan

Stort larm: Trafikolycka / Kökrock   

3  fordon. 1 person med lättare skador  till sjukhus med ambulans.

Under räddningsarbetet inträffade det en till trafikolycka 500 meter söder Moraklockan även det en kökrock med 2 fordon inblandade. 1 person med lättare skador till sjukhus med ambulans.

20180329

12:20:00

Gallerian Klocktorget Heltidslarm: Undersökning efter brand i lysrör. Temp.kontroll med värmekamera.
20180329 04:10:00 Noretskolan Litet larm: Automatlarm, ingen orsak hittat men troligtvis tekniskt fel.
20180329 03:40:00 Färnäs Bärhjälp: Person ramlat i hemmet vi lyfter upp personen.
20180326 07:45:00 Selja Bärhjälp: Assistans till hemtjänsten.
20180325 12:46:00 Morastrands kontor, Öna Inbrottslarm: Orsakat av personal.
20180323 19:44:00 Vasagatan, Midsommardansen Stort larm: orsakat av matlagning, ingen brand. Vi ventilerade korridor.
20180315 16:15:17 Bergkarlås IVPA: Assistans till ambulans.
20180301
10:36:10
Garsås Heltidslarm: Utsläpp farligt ämne
20180301
07:17:09
Hinriksgården Stort larm: Automatlarm. Utlöst pga. matlagning.
20180228
12:04:34
Siljanssågen Stort larm: Brand i panncentralen. Stora omfattande skador.
20180228
10:58:39
Willys, Noret Litet larm: Automatlarm. Utlöst pga. matlagning.
20180228
07:18:13
Noretskolan Litet larm: Automatlarm. Utlöst pga. matlagning.
20180226
18:53:42
Korsningen Vasaloppsvägen Parkvägen Stort larm: Trafikolycka, flera fordon. En person till sjukhus med ambulans.
20180226
13:54:32
Länsväg 980 Stort larm: Trafikolycka, flera fordon. Tre inblandade, en person får uppsöka sjukhus.
20180225 16:26:00 Morkarlbyhöjdens skola Inbrottslarm: Kontroll, ej inbrott.
20180225 10:02:00

Morastrands kontor, Öna

Inbrottslarm: Kontroll, ej inbrott.
20180223
19:45:00
Mora gymnasium Litet larm: Automatlarm. Utlöst pga. matlagning. Ingen brand.
20180223
02:16:35
Buder Stort larm: Brand i byggnad. Två härbren och garage brinner ner till grunden.
20180222
07:25:02
Siljansfors Litet larm: Djurlivräddning. Visar sig vara älgar som vilat, ej gått genom isen.
20180218
00:36:56
Daddbovägen Litet larm: Trafikolycka, singel.
20180217
17:27:45
Selja LSS Stort larm: Automatlarm, ej brand.

20180216

14:03:45

Östnor Sjukvårdslarm: Assistans till ambulans

20180214

18:38:00

Korsningen RV 70/ Östnorsvägen

Stort larm: Trafikolycka 2 st personbilar

Inga personskador.

 

20180213

07:42:00

Gallerian Kronan

Automatlarm: Detektor i entre mot gågatan utlöst av okänd orsak.

Kontroll/återställning

20180212 22:51:00 Rv 70, söder Garsås En tankbil som kört ner i diket, släpet som var lastat med diesel och bensin blev liggande upp och ner vid sidan av vägen, dragbilen stod kvar på vägen. Inga personskador.
20180212 17:58:00 ICA Maxi

Stort larm: Brand i byggnad

Brand i glimtändare/drossel på en glassfrys. Släcktes med Kolsyresläckare. Inga personskador.

20180211

21:29:00

E45 Vattnäs

Litet larm: Trafikolycka/Singel/avåkning

2 pers. i bilen 1 med lättare skärskador som tagit sig ur själva

20180211

08:57::00

Stoltgården Sollerön Automatlarm : Larmet utlöst pga. matlagning. Kontroll/återställning
20180204 Värmecentral Noret Litet larm automatlarm: Rök i lokalen pga tekniskt fel/ vädring och återställning
20180126
21:17:25
Hus 18, Mora lasarett Stort larm: Brand i byggnad. Källarbrand, rökspridning till hus 19. Släckning med rökdykare. Stora skador.
20180125 04:09:00 RV 70 vid kråkberg. Stort larm: Lastbil som fått sladd och kört av vägen. Varnade för olyckan innan Peab hade stängt av vägen. Polis och bärgare tog sen över och  vi kunde återgå.
20180125 03:05:00 Mora Strand kontor förråd Öna. Inbrottslarm: Kontroll/återställning.
20180124 23:37:00 Tuvanvägen. Litet larm: Kylskåp som läckt amoniak. Vi bar ut skåpet och vädrade lägenheten.
20180121 14:53:00 Nusnäs Stort larm: Brand i fritidshus, helt över tänt vid vår framkomst. Utvändig släckning av byggnaden som blev total skadad.
20180121 10:20:53 Finnsnäs. Litet larm: Två rådjur som gått igenom isen. Djuren tog sig upp själva och vi kunde avbryta innan framkomst och återgå till station.
20180115 13:24:27 Mora Kniv Litet larm: Automatlarm utlöst på grund av målning, kontroll och återställning.
20180112
15:21:15
Vasagatan/Mora Sjukvårdslarm: Assistans till ambulans
20180111 20:50:00 Mora Motorstadion Skoterförare som kraschat under träning. 1 person skadad.
20180111 09:59:00 Gävunda väg 26 Litet larm: Trafikolycka singel, fordon som fått sladd och kört av vägen. Kontroll av den drabbade som visade sig vara oskadd. Rensning av vägen från fordonsdelar. Fordonet kunde köras från platsen för egen maskin.
20180111
04:40:00
St Mikael krematoriet Litet larm: Automatlarm rökutveckling från kompressor
20180111
01:00:00
Siljan Timber Stort larm: Automatlarm sprinkler som utlöst pga kyla
20180106 17:49:00 Vika E45

Stort larm: Trafikolycka flera fordon, kollision mellan två fordon med totalt åtta personer inblandade, alla oskadda. Vägen avstäng under hela räddningsarbetet och bärgningen av fordonen.

20180106 12:54:00 Sollerön Litet larm: Person i svår belägenhet, assistans till helikopterambulans.
20180101
20:14:54
Sågbacksvägen, Vika Stort larm: Brand i byggnad, uthus. Brand i pannrum i uthuslänga. Friläggning och släckning.
20180101
01:02:33
Vasatagan / Morkarlbyvägen Stort larm: Trafikolycka, flera fordon. Två fordon, fem inblandade. Två personer förs till sjukhus.
20171229
16:47:35
Oxbergsleden, Mora Stort larm: Trafikolycka, flera fordon. Fyra vuxna samt ett barn inblandade, flera förda till sjukhus.
20171229
16:44:25
Ämådalen E45 Stort larm: Trafikolycka, flera fordon - lastbil. Förstärkning med tung räddning samt befäl.
20171226 09:10:00 Dalagatan Heltidslarm: Lyfthjälp
20171226
05:28:43
Utmelandsvägen Litet larm: Bilbrand.
20171225 01:26:00 Stadsarkitektkontoret Inbrottslarm: Efter kontroll av byggnade såg vi att någon krossat ett fönster och tagit sig in, polis kom och tog över ärendet. 
20171225 00:56:00 Prästholmens IP Inbrottslarm: Någon hade krossat två fönster vid entrèn på byggnaden.
20171224 20:28:00 Garsås Litet larm: Singel olycka, fordon som kört av vägen, inga personskador endast bärgare behövdes. Vi återgick utan åtgärd.
20171223
14:15
Leksberg Vika Litet larm: Skoterolycka en skoter med en vuxen och ett barn hamnar bredvid leden och kolliderar med ett träd, vi transporterar fram de skadade med skoter och bandvagn till farbar väg.

20171211

14:59:00

E45 Vika Stort larm: Trafikolycka. Två personbilar i kollision. Totalt 5 personer inblandade. 2 person transporteras till sjukhus. 

20171211

09:07:00

Matsson Metall

Litet larm: Gaslarm - läckage från tryckstegringspump. Personal från företaget stängde kranarna till pumpen ingen åtgärd från vår sida 

20171207
09:27:20
Järnvägen väster om Strand Kök & Bar Stort larm: Trafikolycka - järnväg. Bil och godslok i kollision. En person fastklämd, bedömd som svårt skadad vid avtransport.
20171205
16:55:11
Färnäs bygata Stort larm: Trafikolycka, flera fordon. Två skadade förs i ambulans till sjukhus.
20171203
09:09:59
Garsås Befälslarm: Lyfthjälp åt hemtjänst
20171130
01:41:26
Älvgatan rv 70 Stort larm: Hinder på väg, träd över vägen.
20171129
21:01:45
Gullågården, Siknäs Stort larm: Automatlarm. Utlöst av brända bullar, ingen brand.
20171128
15:36:36
E45 Johannisholm RCB-larm: Trafikolycka, singel - lastbil. Lastbil kör av vägen, bedöms ej som räddningstjänst och ingen resurs skickas därför. Ingen skadad, inget läckage.
20171128
09:56:25
E45 / G:a Sollerövägen Stort larm: Trafikolycka, flera fordon. Tre personbilar i kollision, två skadade till sjukhus.
20171127
10:38:55
Saxnäs Sjukvårdslarm: Hjärtstopp.
20171126
21:43:30
Sollerön Sjukvårdslarm: Hjärtstopp.
20171124
15:15:42
Björka Litet larm: Singelolycka. Visar sig vara gammal olycka, lämnar utan åtgärd.

20171122

23:12:00

Kättboåsen

Litet larm: Trafikolycka

Avåkning 3 personer ur bilen

Gävunda brandvärn på plats, styrkan från Mora vände

20171121

14:19:00

Ryssa Stort larm: Skogsbrand. Person som var på Gesundaberget larmade om att det brann i skogen i Ryssa. Visade sig att vara en kontrollerad riseldning
20171121 06:37:00 Gesunda Stort larm brand i mindre fristående byggnad. Ingen spridningsrisk.
20171121 00:20:00 Vasagatan Stort larm automatlarm, orsakat av deospray under en rökdetektor. Ingen brand.
20171120 22:47:00 Morastrands kontor Inbrottslarm
20171120 18:50:00 Mora Gymnasium Inbrottslarm

20171114

23:20:00

Garsås

Litet larm: Trafikolycka/singel

Avåkning 1 person, klippte bort förardörr och tak och fixerade föraren före avtransport

20171103 13:23:00 Färnäs Brand i rishög, släckte med vatten från släckbil.
20171103 11:11:00 Sopvärmeverket Stort larm: Brand i soporna i bulkhallen. Släckte med vatten från tankbil och lämpning av soporna till förbränningsugn.

20171102

19:33:00

Ryssa Litet larm: Lyfthjälp
20171101 21:14:37 E45 Vattnäs Litet larm: Bilbrand, släckte fordonet med vatten från släckbil.

20171101

18:19:00

Jalas arena Automatlarm: Intryckt larmknapp av misstag. Kontroll / återställning

20171101

15:25:00

Morkarlbyvägen Lyfthjälp: Hemtjänsten

20171027

07:40:00

Väståkersvägen Undersökning : Torrkokning- brända kakor på spis, kontroll med värmekamera

20171025

19:06:00

Socialkontoret

Inbrottslarm: Orsakat av egen personal

Kontroll/återställning

20171022

16:05:00

Sollerön Stort larm: Brand i byggnad, brand på spis, släcktes med pulver, kontrollerade med värmekamera och ventilerade med fläkt. Rökskador i fastigheten som saneringsbolag tog hand om.

20171022

15:46:00

Noretskolan Inbrottslarm: Spolthall, orsak: handhavandefel, kontroll/återställning

20171022

14:59:42

Morkarlbyskolan Inbrottslarm: Orsakat av personal. kontroll/återställning
20171021 16:14:00 Siljan Timber Stort larm: Automatlarm orsakat av damm från filterbyte. Ingen brand.

20171021

01:00:00

Utmelandsskolan Inbrottslarm: Kontroll / återställning
20171018
11:31:55
Sollerön, Siljan Stort larm: Drunkning. Tre personer i kanot i vattnet. Uppe vid vår framkomst, tas omhand av läkare från amb.helikopter.
20171018
06:55:32
Willys Mora Litet larm: Automatlarm. Utlöst pga. bullbak.
20171016
21:29:36
Förskolan Canada Litet larm: Automatlarm. Utlöst på vinden utan orsak. Fastighetsskötare kopplas in.
20171016
20:47:46
Förskolan Canada Litet larm: Automatlarm. Utlöst på vinden utan orsak.
20171015
18:40:05
Rv 70 Fu Litet larm: Trafikolycka, singel. En personbil av vägen, en drabbad som tagit sig ur fordonet själv.
20171014
00:23:53
Kyrkogatan Heltidslarm: Vattenskada i byggnad. Droppar från taket i lägenheten ovanför.
20171013
23:03:36
E45 Centrumkyrkan Stort larm: Kollision mellan personbil och moped.
20171011 13:35:14 Trädgårdsgatan Bärhjälp: Hjälper en person upp som ramlat på golvet.
20171011 11:38:11 Bjäkenbacken Automatlarm: Okänd orsak. Kontroll/ Återställning
20171011 07:53:47 Kristinebergsgatan Stort larm trafikolycka: Kollision mellan moped och bil. En person förs till sjukhus för kontroll.

20171009

22:36:00

Förskolan Canada Automatlarm: Samma detektor som tidigare. Kontroll/Återställning

20171009

22:22:00

Noretgården

Automatlarm: Orsak: Matos

Kontroll / Återställning

20171009

19:27:00

Förskolan Canada Automatlarm: Troligen pga. väderomslag. Kontroll/Återställning
20171009
07:44:36
Zornmuséet Litet larm: Automatlarm, utlöst av vattenånga. Ingen brand.
20171006 19:49:00 Fageråsen Mindre markbrand, släckning med vatten.
20171003
05:30:18
Mora Gymnasium Inbrottslarm: Kontroll/återställning
20171001 08:53:20 Hotell Fridhemsgatan Stort larm: Automatlarm på grund av brödrostning som orsakad rökutveckling, ingen brand. Kontroll och återställning.
20171001
00:31:45
Golfvägen Stort larm drunkning: Vi hjälper polisen med eftersök
20170929
05:00:15
Hantverkargatan Stort larm: brand i byggnad brand i soprum

20170926

09:37:00

Morkarlbyskola Automatlarm: Ånga från ugn utlöste detektor. Kontroll / återställning
20170924
15:54:55
Fryksås Stort larm: Förstärkning brand i byggnad. Brand i trevåningsbyggnad. Vi förstärker med släckbil, tankbil och höjdenhet samt ledningsfordon.
20170923
07:29:55
Venjan Sjukvårdslarm.
20170922
11:45:29
Saxnäs Stort larm: Automatlarm tekniskt fel undersökning återställning
20170920
06:50:00
Färnäs Heltidslarm: Undersökning, lokförare sett brand i elskåp. Ingen åtgärd.

20170920

05:01:00

Morkarlbyskola

Inbrottslarm: Kontroll / Återställning

Inget onormalt hittades

20170919
13:48:56
Venjan Litet larm: Trafikolycka, singel.
20170917
20:21.36
Tingsnäs HVB Stort larm: Automatlarm. ingen brand matlagning
20170916 21:34:26 Morkarlbyvägen. Ingen brand
20170913
21:20:56
Tingsnäs HVB Stort larm: Automatlarm. Ingen brand.
20170913 12:01:33 Rostberget. Litet larm: Person svårt belägen i terrängen efter olycksfall, assisterar sjukvården med transport till farbar väg där lättambulans väntar.
20170913 07:51:00 Siljanssågsvägen, järnvägsövergången. Stort larm: Övrig händelse, ett fel i en lastbil med släp gjorde så att den blev stående på järnvägspåret. Innan vi kom fram hade dom själva på platsen lyckats reparera skadan och få bort bilen från spåret, vi kunde lämna platsen utan åtgärd.
20170912 11:40:00 Vattnäs Stort larm: Övrig händelse, en häst som trampat ner mellan rälen och plankor vid en järnvägsövergång. Vi bröt loss plankan och hästen var fri.
20170907
13:13:45
Vasagatan Stort larm: Trafikolycka kökrock fyra bilar inblandade
20170907
12:07:11
Bastubacksbron Stort larm: Trafikolycka moped personbil
20170906 07:55:19 FMM-Mora Södra fabriken Litet larm: Automatlarm. Utlöst av hantverkare, ingen brand.
20170905 07:39:28 Utmelandsskolan Automatlarm: Plastpåse på spis orsakat rökutveckling.
20170904 22:03:02 Stormyren Heltidslarm: Barn fastklämt.
20170904 06:03:00 Noretskolan Inbrottslarm: Kontroll och återställning.
20170904 05:45:00 Riset Inbrottslarm: Kontroll och återställning.
20170901 18:57:19 Rv 70 rondellen vid Tuvan. Heltidslarm: Sanering av glassplitter i rondellen.
20170831
13:01:22
Siljan Befälslarm: Undersökning av föremål på botten. Visar sig vara ett träd.
20170831 12:58:63 Rv 70 Ickholmen Litet larm: Trafikolycka, singel. En person drabbad. Motbud före ankomst då Rättvik är först på plats.

20170830

20:13:40

Centrum Mora Sjuvårdslarm: Assistans till ambulans

20170829

19:44:23

Mora Resecentrum Litet larm: Rökutveckling i lok, trolig orsak:  tekniskt fel i ett relä. Rökutvecklingen upphörde när strömmen bröts till loket. 

20170829

15:10:45

Centrum Mora Sjukvårdslarm: Assistans till ambulans
20170826 14:05:00 Skålmyrsvägen/Färnäs bygata Litet larm: Trafikolycka, 4 pers. inblandade ingen skadad.
20170826 13:36:00 Mora Siljan flygplats Inbrottslarm
20170826 12:25:00 Gruppboende Eldsläckarevägen Litet larm: Automatlarm, orsakat av matlagning.
20170826
04:15:00
Utmelandsskolan Inbrottslarm
20170826
00:36:00
E45 Råbäcken Litet larm
Trafikolycka -singel

20170825
23:48:00

Utmelandsskolan Inbrottslarm
20170820
13:54:55
Rv 26 Brintbodarna Totallarm Gävunda: Trafikolycka mellan personbil och MC. En person förd med ambulanshelikopter till sjukhus.

20170818 13:04:38

Strandgatan Litet larm: Trafikolycka, påkörning bakifrån. En person till sjukhus.
20170818 12:59:42 E45 Johannisholm Stort larm: Sanering vägbana efter att lastbil fått sladd, troligtvis utsläpp av olja.
20170818 09:02:38 Mora gymnasium Litet larm: Automatlarm, brand. Utlöst av mattläggare, ingen brand.
20170817 17:26:58 Willys Mora Litet larm: Automatlarm, brand. Utlöst av bullbakning. Bullarna blev brända. Vi återställer.
20170811 18:04:57 Stoltgården Stort larm: Automatlarm på grund av matlagning. Ventilering av lägenheten och återställning av larmad sektion.
20170811 10:44:36 Ekbackens särskilda boende Stort larm: Automatlarm, kontroll och återställning.
20170809 21:14:00 Vika skola Litet larm: Automatlarm kontroll och återställning.

20170730

22:25:00

Utmelandsskolan Inbrottslarm: Kontroll / Återställning

20170730

17:34:00

Noret Rödmyrsänget Litet Larm: Brand ute, Visade sig att vara ett falsklarm

20170730

09:47:00

Selja Litet larm: Båt på grund som håller på att sjunka. Visade sig hänt redan på Fredags kväll. Lade ut länsor runt båten som stod förtöjd vid land 

20170730

09:03:00

RV45 Noret Litet larm: Trafikolycka/ singelolycka, 4 personer varav 2 barn, 1 person med lättare skador.
20170730 06:29:00 Siljansfors Heltidslarm: Bärhjälp åt ambulansen, vi fick motbud och återvände.
20170730 02:02:00 Strand kök o bar Litet larm: Orsakat av intryckt larmknapp.
20170730 01:18:00 Tingsnäs HBV Stort larm: Automatiskt brandlarm, orsakat av rök från brödrost
20170730 00:28:00 Färnäs Förlarm: Motbud på trafikolycka
20170729 19:10:00 Färnäs

Litet larm: Person svår belägenhet. En man som gått ner sig i en myr och behövde hjälp att ta sig därifrån.

20170726
08:03:56
Utanmyra, Sollerön Totallarm: Brand i byggnad, ladugård

20170725

20:17:00

Mora Strands kontor Inbrottslarm: Kontroll/återställning
20170724
23:34:52
E45 norr om Mora Stort larm: Trafikolycka, buss. Visar sig vara personbil som kört på ett rådjur. Inga personskador.
20170724
17:41:28
E45/rv 70 före Noretbron Stort larm: Trafikolycka, flera fordon. Påkörning bakifrån. Två till sjukhus för kontroll.
20170722
22:30:23
Rv 70 Fu Stort larm: Trafikolycka, flera fordon. Visar sig vara falsklarmning. Ingen olycka.
20170721
21:46:27
Solbodarna Stort larm: Drunkning, person som hamnat i vattnet räddas av privatperson vi hjälper ambulans med lastning av patient
20170721
12:42:36
Motorstadion Litet larm: Assistans till ambulans. Motorcrossförare påkörd av annan motorcross.
20170720
00:34:23
OK vid brandstationen Litet larm: Trafikolycka, påkörd person. Cyklist som är skadad.
201770719 22:42:00 Moraklockan Stort larm: Trafikolycka, hittar ingen olycka återgår.
20170719 22:12:00 Gesunda Sjukvårdslarm: Motbud innan framkomst.
20170718 18:38:00 Saxviken Stort larm: Drunkning, person i vattnet.
20170716 12:14:00 Gullogården Stort larm: Automatiskt brandlarm, orsakat av rök från matlagning.
20170716 09:12:00 Morastrands kontor Inbrottslarm
20170714
08:53:26
Siljan Timber Stort larm: Automatiskt brandlarm. Utlöst pga. tekniskt fel.
20170711 15:22:21 Vålan Färnäs Markbrand 2x5m. Orsaken till branden är okänd.
20170710 10:50:00 Färdholmen Skogsbrand på en ö mellan Sollerön och Gesunda. Området var ca. 30x50m. Orsakat av lägereld.
20170710 09:16:00 Noretskolan Inbrottslarm
20170710 07:54:00 Läde Mindre markbrand 3x10m släcktes med vatten från släckbil.
20170709 17:30:30 Noret Sjukvårdslarm: Assistans till ambulans.
20170707
08:33:25
Suez industri, Vattugatan Stort larm: Brand i byggnad, industri. Brand i metallfack med återvinningsmaterial. Branden snabbt under kontroll.

20170705

23:04:45

Tingsnäs HVB Automatlarm: Popcorn i Micro. kontroll / återställning

20170705

20:37:23

Järnvägs station Heltidslarm: Glödbrand orsakat av svetsning.
20170705
17:50:27
Vattnäs Lyfthjälp: Hemtjänsten begär lyfhjälp
20170705
08:50:12
Centrum Sjukvårdslarm: Assistans till ambulans
20170703 10:08:15 Vasagatan Kristineberg Stort larm: Trafikolycka, vi fick motbud på händelsen.

20170702

18:25:00

HBV Vasagatan 19 Automatlarm: kontroll / återställning av intryckt brandlarmsknapp

20170630

23:23:00

Svedjärnsvägen Stort larm: Brand i kök som släckts av boende, kontroll/ ventilering
20170629 19:19:00 Mora Strands kontor Heltids larm: Undersökning röklukt, ingen brand.
20170629 18:28:00 Spanskgården Stort larm: Automatlarm, matlagning.
20170628 17:31:00 Tingsnäs Stort larm: Automatlarm, matlagning.

20170628 00:22:00

RV 70/ FU Litet larm: Trafikolycka- bil som krockat med älg, inga personskador

20170627

20:14:00

Mora Strands kontor Inbrottslarm: Kontroll. Hittade ingen orsak till larmet
20170626
11:30:25
Midsommardansen Stort larm: Automatlarm, utlöst av matlagning.
20170625 10:22 Hållans Fäbod Stort larm: Brand i byggnad. Visade sig vara rök/ånga från stark solljus efter skyfall.
20170625 02:51 Tungärdsvägen Litet larm: Brand i fordon, närhet till lada. Släckte av och hjälpte ägare att kontakta bärgare.
20170624 19:27 Siljansutbildarna Inbrottslarm: Kontroll av orsak till larmet, ingen åtgärd.
20170623 09:47:00 Skogsbacken Stort larm: Automatiskt brandlarm, rostning av bröd.
20170621 20:51:00 RV70 Litet larm: Trafikolycka, bil som krockat med älg.
20170620 01:22 Siljans Timber Stort larm: Automatlarm, orsakat av ventilationstekniker som bytte filter varpå damm uppstod.

20170618 14:46:00

Oxbergsvägen Stort larm: Trafikolycka 2 bilar.
20170617 16:19 Siljansutbildarna Inbrottslarm: Kontroll av orsak till larmet, ingen åtgärd.
20170617 15:36 Spanskgården Stort larm: Automatlarm, orsakat av matlagning. Vädring och återställning
20170617 03:54:00 Morkarlbyskola Inbrottslarm: Ruta krossad inga personer kvar på platsen.
20170616 23:19:00 Älvgatan Heltids larm: Undersökning brand ute, personer som eldar i en eldstad. ingen åtgärd.
20170616 19:51:00 Målkullans HVB Stort larm: Automatiskt brandlarm pga matlagning vi återställer.
20170614 23:40:00 Mora Gymnasium Inbrottslarm/kontroll och återställning.
20170614 13:31:00 Sollerö skola Litet larm: Automatlarm, ej brand
20170614 04:51:00 Färnäs skola Inbrottslarm
20170612 14:10:00 Bonässkogen Litet larm: Undersökning brand ute, hittade inget lämnar utan åtgärd.
20170612 08:40:00 Orsälvsgatan Heltidslarm: Person svår belägenhet.
20170611 21:54:00 Nodava AB Hagvägen Inbrottslarm, kontroll och återställning.
20170611 20:20:00 Prästholmens IP Inbrottslarm, kontroll och återställning.
20170609
04:20:15
Kyrkogatan Stort larm: Brand i byggnad, väggen bakom en extrainsatt ugn fattade eld, bagarn släckte med handbrandsläckare innan RTJ kom fram, vi öppna upp väggen och kontrollerade ev brandspridning.

20170607

22:05:00

Prästholmens IP Inbrottslarm
20170605 22:19:00 Tingsnäs HBV Automatlarm orsakat av matlagning
20170605 21:54:00 Utmelandsskolan Inbrottslarm
20170605 20:03:00 Mora Siljan Flygplats Inbrottslarm
20170605 17:56:00 Eldsläckarevägen 4 Automatlarm, utöst av okänd anledning

20170604

21:30:00

Prästholmens IP Inbrottslarm
20170602 01:39:00 Morkarlby skola Inbrottslarm
20170602 Vinäs Stort Larm: Assistans till Polisen i eftersök.
20170601 20:45:00 Önavägen Befälslarm: Träd som riskerade att falla ut i vägen i den kraftiga vinden. Vi använde höjdfordon och kapade ner trädet bit för bit.
20170531 13:21:00 Vika Sjukvårdslarm: Assistans till ambulans
20170527
17:19:38
Johannisholm Befälslarm: Kontroll efter att allmänhet sett rökpelare, visar sig vara den kontrollerade bränningen i Fux-Andersknallarna. Återgår utan åtgärd.
20170527
15:59:56
Rindi pellets, Älvdalen Förstärkning: Brand i byggnad, industri. Brand i transportband. Klara efter kontroll vid 18-tiden.
20170524
13:39:56
Järnvägen, bakom Mattssons järn Heltidslarm: Brand i terrängen. Släcker mindre markbrand.
20170523
13:47:36
Tingsnäs HVB Stort larm: Automatlarm. Ingen brand.

20170522

20:02:00

Vattnäs Sjukvårdslarm

20170522

19:19:00

Morkarlbyhöjdens skola Inbrottslarm: Orsakat av felhantering personal
20170522
04:24:23
Rädsjövägen, Orsa Förstärkning vattenenhet: Förstärkning vid brand i byggnad.
20170522
13:55:24
Zornvägen Litet larm: Assistans till ambulans vid cykelolycka
20170521 17:45:00 Stora Tjuvholmen Brand på grillplats, vi släcker.

20170520

10:47:00

Prästholmens IP Inbrottslarm: Dörr ej i lås
20170505 06:36:00 Nya kommunhuset Inbrottslarm: Orsakat av personal på plats.
20170505 01:48:56 Solvägen Sjukvårdslarm: Assistans till ambulans
20170504 12:36:21 Järnvägen vid utmelandsskolan. Rök under ena rälen på banvallen, vi släckte med vatten från släckbil.
20170503
10:10:08
Rindi Pelletsfabrik Förstärkning: Brand i byggnad, industri. Förstärkning med vatten- och höjdenhet.
20170502
15:54:43
Sollerön Litet larm: Gräsbrand. Vi släcker.
20170502
11:40:52
Nusnäs Litet larm: Brand i personbil.
20170501 18:06:16 Trastvägen Heltidslarm: Vattenskada, vi kontrollerade vad som hänt och fastighetsägaren kom och tog själv hand om skadan.
20170501
14:49:32
Nusnäs Stort larm: Brand i byggnad, risk för spridning.
20170501
05:22:39
Vattnäs Stort larm: Trafikolycka, singel bil som voltat  
20170429
18:12:35
Kvarnberg, E45 Orsa Stort larm: Trafikolycka, singel. Personbil med tre personer fattar eld efter att ha voltat. Vård och släckning på plats.
20170429
03:39:14
Färnäs Litet larm: Trafikolycka  Bil som voltat inga personer kvar på plats.
20170427
12:20:55
Mora Assistans åt ambulans.
20170427
09:07:22
Outokompu Avesta Ledningsförstärkning: Förstärkning med brandingenjör och två brandmästare till Avesta för stabsarbete i samband med kemolycka.
20170425
11:08:32
Brudtallsvägen Stort larm: Brand i byggnad, industri. Brand i utsug på industri. Vi släcker och ventilerar ut rök samt kontrollerar så att branden ej spridit sig.
20170425
05:30:43
Rv 26 söder om Gävunda Litet larm: Trafikolycka, singel. Bilen övertänd.
20170423
21:42:43
Saxnäs äldreboende Stort larm: Automatlarm. Ej brand, utlöst av popcorn.
20170423
09:15:00
Mora Siljan flygplats RCB-larm: Haveri på flygplatsen.
20170423
04:06:42
Tomtebovägen Stort larm: Brand i byggnad, flerfamiljshus. Visar sig vara brand på balkong. Vi släcker.
20170422
11:55:26
Orsbleck, Orsa Stort larm: Brand ute, terräng - skogsbrand. Brand i skogen i kraftig vind, förstärkning från Mora och Venjan till branden.
20170421
21:06:24
Åberga, Orsa RCB + Totallarm: Brand i byggnad, flera byggnader övertända. Räddningsledaren begär hjälp från samtliga stationer.
20170421 14:39:26 Noret Solgärdsvägen Glödbrand uppe på banvallen, vi släcker med vatten från släckbil.
20170421 14:17:10 Galleri kronan Litet larm: Automatlarm, kontroll och återställning. 
20170421 11:29:29 Preem Mora Noret Utsläpp av små mängder bränsle, lämnades utan åtgärd på grund av nästan obefintligt utsläpp.
20170418 09:30:04 Kristinebergs vandrarhem Stort larm: Automatlarm utlöst på grund av borrdamm från borrning, kontroll/Återställning.
20170411
14:13:25
Våmhus Stort larm: Brand i byggnad, villa. Övertänd vid framkomst.
20170410 10:54:45 Östnor Sjukvårdslarm: Assistans till ambulans.
20170410 10:15:56 Galleri Kronan Litet larm: Automatlarm utlöst i entrèn mot kyrkogatan, ej brand. Kontroll/Återställning.
20170409
13:24:23
Spanskgårdens servicehus Stort larm: Automatlarm. Utlöst pga. matlagning. Ej brand.
20170408 15:16:00 Prästholmens IP Inbrottslarm
20170408 14:10:00 Prästholmens IP Inbrottslarm
20170408 10:15:00 Bjäkenbackens skola Inbrottslarm
20170407
17:41:24
Mora RCB-larm: Telestörning. Bedömer att enbart fasta nätet är påverkat och vidtar i nuläget inga ytterligare åtgärder.
20170407
16:41:25
Spanskgårdens servicehus Stort larm: Automatlarm, matlagning orsakade larmet.  Kontroll, vädring och återställning
20170407
15:57:53
Mäxvägen Litet larm: Trafikolycka, mopedist som kört omkull
20170407
12:39:12
Fu Litet larm: Markbrand 50x10m
20170405
16:18:16
Siljanssågsvägen Litet larm: Brand ute, terräng - gräsbrand.
20170405
03:10:00
Mora Sjukvårdslarm
20170402
19:58:35
Dössvägen Stort larm: Soteld. Vi rensar och lodar skorstenen.
20170402
19:51:05
Skålmyrsvägen ÅVC Heltidslarm: Brand i klädcontainer. Släcks med vatten.
20170402
09:02:53
Mora flygplats Sjukvårdslarm: Transport av skadad från bussolyckan Sveg som kommer med ambulanshelikopter. Inga ambulanser lediga.
20170402
04:30:25
Mora flygplats RCB-larm: Transport av operationsteam till Falun för operation och organtransport.
20170401
22:32:33
Moraparken Stort larm: Automatiskt brandlarm. Utlöst pga. diskorök.
20170401
19:18:25
Färnäs Litet larm: Djurlivräddning. Häst som sitter fast. Motbud innan framkomst.
20170401
15:55:42
Zornmuséet Litet larm: Automatiskt brandlarm. Utlöst av byggdamm.
20170329 18:29:21 Risets vattenverk Automatlarm: Utlöst på grund av kalkdamm från lastbil, kontroll och återställning.
20170329 08:10:00

Mora kontorsteam Skålmyrsvägen

Röklukt på grund av en överhettad kompressor, kontroll med värmekamera och ventilering av byggnaden med hjälp av våra fläktar.

20170327

20:11:06

Sandängarna

Litet larm: Markbrand. visade sig vara en lägereld/korvgrillning

20170326 14:10 Ip Prästholmen Inbrottslarm

20170325

19:03:42

Mora Hotell

Automatlarm: Utlöst pga. matos

Kontroll/Återställning

20170324
11:22:35
Mora lasarett Stort larm: Brand i byggnad, sjukhus. Kraftig brand i ambulansintaget på akuten.

20170322

08:08:50

Gallerian Kronan

Automatlarm: Utlöst pga. sandsopning

Kontroll / Återställning

20170321 21:37:19 Noretgården Automatlarm, utlöst p.g.a. rök från kvarglömd mat på spisen. Ventilering av lägenhet och korridor.
20170321 16:28:10 Ängsvägen Gruppboende 

Automatlarm: Utlöst pga Matlagning

Kontroll / Återställning

20170321 12:02:18 Tingsnäs HVB

Automatlarm: Utlöst pga Matlagning

Kontroll / Återställning

20170321
03:20:45
Stormyren Sjukvårdslarm: Assistans till ambulans
20170320
20:22:45
Resecentrum Hisslarm:Vi hjälper två personer ur hissen som stannat mellan två våningar
20170319 17:50:57 Gruppboende Ljungvägen Automatlarm: Utlöst på grund av matlagning, Kontroll / Återställning
20170319
00:22:18
Sollerövägen Sjukvårdslarm:Assistans till ambulans

20170316

07:06:00

ÅVC

Automatlarm: Utlöst av sandsopning

Kontroll / Återställning

20170314 23:31:00 Noretskolan sporthallen Inbrottslarm: Kontroll / Återställning

20170314

16:03:00

CW Lundbergs industri

Automatlarm: Utlöst av cigarettrök

Kontroll / Återställning

20170312

19:58:00

Mora Gymnasium Inbrottslarm: Kontroll / Återställning

20170312

15.50:00

Tingsnäs HVB

Automatlarm: Utlöst pga Matlagning

Kontroll / Återställning

20170312

11:34

Svedjärnsvägen Lyfthjälp till Hemtjänsten

20170312

08:45

Svedjärnsvägen Lyfthjälp till Hemtjänsten

20170311 15:31

Sollerövägen Trafikolycka: Singelolycka bil som kört av vägen och hamnat på taket. 1 person inblandad, klarade sig med lindriga skador.
20170311 10:56 Morastrands kontor Inbrottslarm
20170311 10:45 Svedjärnsvägen Bärhjälp till hemtjänsten
20170309 14:52:00 Gesundaberget asylboende

Litet larm: Automatlarm, ej brand.

Utlöst p.g.a. slipdamm vid renovering.

20170308

00:08:00

Kristinebergs Vandrarhem

Stort larm: Automatlarm, ej brand.

Utlöst pga. rök från ljus. Kontroll / Återställning

20170307

20:14:00

Färnäs skola Inbrottslarm Kontroll / Återställning
20170306
15:18:39
Saxnäs äldreboende Stort larm: Automatlarm, ej brand. Utlöst pga. bullbakning.
20170305
17:20:09
Blåbärsstigen Ambulansassistans
20170305
12:58:15
Midsommardansen Automatlarm orsakat av matlagning, vi vädrar ut röken och återställer larmet.
20170305
13:31:28
Oxbergsleden Trafikolycka: motbud, behövdes ingen räddningstjänst
20170304 20:31:00 Vasaloppsvägen mellan Evertsberg och Risberg. Förstärkningslarm till trafikolycka singel, Mora återgår innan framkomst.
20170304 14:02:33 Kråkberg, korsningen rv70 Gruvvägen. Sidokollision två personbilar. Rensning av vägbanan från fordonsdelar och bärgning av fordonen. Inga personskador.
20170303 12:45 Lasarettet

Stort larm: Automatiskt brandlarm, felhantering av tekniker.

20170301 14:38:14

FMM Norra fabriken

Ostnor

Brand i filteranläggning. Vi öppnade luckor till anläggningen och släckte av filtren med vatten från släckbil och ventilerade lokalen med hjälp av våra fläktar och befintliga takluckor och portar i byggnaden.
20170227
19:02:31
Nusnäs Stort larm: Brand i byggnad, brand i källare som fastighetsägaren släckt själv, vi kollar av med värmekamera och frilägger en bit av innertaket för kontroll
20170228 13:32 Siljan timber Stort larm: Automatlarm, ej brand
20170227
03:31:00
Mora Gymnasium Inbrottslarm
20170226
09:58:00
Siljansågen Stort larm: Automatlarm, ej brand.
20170226
03:06:00
Morastrands kontor, öna Inbrottslarm
20170226
16:06:00
Mora Siljan flygplats Inbrottslarm
20170224
12:52:11
Norra fabriken, Ostnor, kontoret Litet larm: Automatlarm, ej brand. Utlöst av hantverkare.
20170224
06:56:00
Morkarlbyskolan Inbrottslarm
20170222
06:24:00
Utmelandsskolan Inbrottslarm
20170221
14:57:00
Mora lasarett Stort larm: Automatlarm, ej brand.
20170221
09:12:00
Saxnäs äldreboende Stort larm: Automatlarm, ej brand. Utlöst pga. matlagning.
20170221
08:31:00
Noret Hjärtstoppslarm
20170221
03:02:00
Mattsson Metal Litet larm: Automatlarm, ej brand.
20170220 16:18 Morkarlbyvägen Sjukvårdslarm: Assistans till ambulans
20170220
11:20:00
Morkarlbyhöjdens skola Stort larm: Automatlarm. ej brand.
20170220
07:16:00
Rolf Ericsson lastvagnar Stort larm: Brand i fordon, brand i lastbil i verkstaden. Personalen släckte själva.
20170218
11:30:00
Bjäkenbackens skola Inbrottslarm
20170218
12:04:00
Gördalen RCB Larm
20170217
17:51:00
RV70 Trafikolycka
20170214
15:37:00
Tingshuset Litet larm: Automatlarm, falsklarm.
20170214
13:07:00
Mora Lasarett Stort larm: Automatlarm, utlöst pga. vattenånga

20170213
19:51:00

Morkarlbyvägen Bärhjälp

20170212
14:38:00

Spanskvägen Stort larm: Brand i byggnad, ej brand, utlöst pga. matlagning.
20170211 15:50:00 Nopikoski

Förstärkning annan kommun

20170211 08:45:00 Prästholmen Inbrottslarm: Ingen åtgärd
20170206
14:41:03
Sopvärmeverket Utmeland Stort larm: Automatlarm. Servicearbete som gått fel, rökdykare går in och åtgärdar. Ventilering.
20170204
14:42:54
Juntgården Stort larm: Automatlarm, ej brand.
20170131 11:21:30 Hökberg Skidåkare som ramlat i vasaloppsspåret, assistans till ambulans.
20170131 08:44:00 Resecentrum Sjukvårdslarm: Assistans till ambulans
20170126
12:13:47
HVB Tingsnäs Stort larm: Automatlarm. Ej brand, utlöst pga. matlagning.
20170125
10:03:46
Siljanssågen Stort larm: Automatlarm. Ej brand, utlöst pga. tekniskt fel.
20170125
08:07:22
Zornmuséet Litet larm: Automatlarm. Ej brand, utlöst pga. vattenånga.
20170124
07:54:51
Marbäcks industriområde Befälslarm: Brand i byggnad, industri. Förstärkning även med vatten- och höjdenhet.
20170123
01:45:44
Sollerön Stort larm: Helikopterassistans. Vi hjälper helikoptern samt kör in patient till sjukhus då det inte finns några lediga ambulanser.
20170123
01:20:00
Utmeland Undersökning: Rökutveckling i villa, visade sig komma från pannan. Vi ventilerar.
20170122
01:42:31
Eldris Litet larm skoterolycka: assistans till ambulans
20170121
18:58:48
Willys Litet larm automatlarm:Rök från matlagning, kontroll återställning
20170120
06:02:45
Läde Stort larm brand ute:slogboden vid slaktladan övertänd vi släcker ner resterna av slogboden
20170120
04:43:12
Mattsson Metal Automatlarm orsakat av rök från slipning
20170119 17:47 Rv.70 Förlarm om trafikolycka, fick dock motbud och återgick.
20170119 Ängsvägen Automatlarm orsakat av matlagning
20170119 E45 Litet larm: trafikolycka, motbud innan framkomst.
20170119 15:40 Resecentrum Hisslarm, 3 personer fast i hiss
20170119 12:50 Bjäkenbackensskola Automatlarm: Mindre brand i lysrörsarmatur.
20170119 Vattentornet Noret Automatlarm utlöst av okänd anledning
20170119 10:25 Gesundaberget Asylboende Ånga från matlagning. Ej brand.
20170118
10:40:16
Förskolan Canada

Litet larm: Automatlarm, ingen brand
Utlöst pga matlagning

20170107
00:00:12
Zornska asylboende Litet larm: Automatlarm, ingen brand. Utlöst pga. intryckt larmknapp.
20170106
18:18:47
Utmelandsskolan Litet larm: Automatlarm, ingen brand. Sannolikt utlöst av fukt pga. väderomslag.
20170106
10:08:56
Willys Mora Stort larm: Brand i byggnad - publik lokal. Rökutveckling i fläktsystemet efter varmgång i elskåp.
20170106
03:02
Väsa stugby Fullt utvecklad brand i byggnad med två lägenheter. Vi förstärker.
20170105
12:24:31
Riksväg 70 söder Spjutmo Stort larm: Trafikolycka lastbil - farligt gods. Lastbil med gasflaskor brinner, övertänd vid framkomst. VMA utlösas och faran blåses över kl. 16:00 den 6/1 då gasflaskorna beskjutits.
20170105 07:03:00 MoraSiljan Flygplats Inbrottslarm: Inget inbrott.
20170104 15:50:46 Utmelandsskolan Litet larm: Automatlarm/kontroll och återställning.
20170104 12:37:18 E45 Mellan Noretrondellen och Noretbron. Kökrock med två fordon, 8 personer inblandade varav två fördes till sjukhus för kontroll/Rensning av vägen från bildelar.
20170103
23:40
Återbruket Inbrottslarm
20170103 14:03 Rondellen, Biltema Litet larm: Trafikolycka personbil, inga personskador.
20170103 11:19:48 Venjan Sjukvårdslarm: Assistans till ambulans
20170102 Noretskolan Inbrottslarm
20170101 21:11:06 Dalagatan Stort larm: Brand i lägenhet på boendet på Dalagatan. Vi slår sönder rutan och släcker.
20170101
08:26:53
Stenuddsvägen Sjukvårdslarm: Assistans till ambulans.
20170101
03:47:17
E45 Vattnäs Litet larm: Trafikolycka, inga personer kvar på plats vid framkomst.
20170101
00:28:31
Sälgvägen Litet larm: Brandvarnare som tjuter i lägenhet. Visar sig inte vara någon brand.
20161231
23:09:00
Kyrkogatan Heltidslarm: Brand i papperskorg.
20161231
06:30:15
Riksväg 26 Litet larm: Trafikolycka, singel. Återgår då Vansbro är framme före oss.
20161230
18:02:34
Mora ishall Litet larm: Utsläpp av hydraulolja.
20161229
10:07:34
Korsningen E45/ Svedjärnsvägen Stort larm: Trafikolycka, flera fordon.
20161229
09:01:42
Brandstation Litet larm: Automatlarm. Utlöst av pulversläckare. Ej brand.
20161225
12:58:31
Bonäs Litet larm: Trafikolyck, singel. Bil som voltat.
2016:12:19 18:11 Morkarlbyvägen Sjukvårdslarm: Assistans till ambulans.
20161219
10:00:09
Turistvägen Befälslarm: Brand i byggnad, villa. Återantändning i sågspån.
20161219
08:38:06
CWL Östnor Litet larm: Automatlarm, utlöst pga. damm från lackanläggning.
20161218
22:57:52
Turistvägen Stort larm: Brand i byggnad, villa. Kraftig brand vid framkomst, totalskada.
20161218
15:06:31
Hansjö, Orsa Förstärkningslarm: Brand i byggnad, ladugård. Brand i vägg på ladugård, förstärkning med höjd- och vattenenhet.

20161216
12:49:50

Maxi Noret Litet larm:Automatlarm, tekniskt fel, kontroll återställning
20161209 09:27:24 Mossvägen Stort larm: Brand i byggnad, efter kontroll så var det ingen brand. 
20161208
18:37:02
Oxbergsleden x Spanskvägen Stort larm: Kollision mellan personbil och väghyvel. Två lindrigt skadade.
20161208
16:42:10
Noretgården Stort larm: Automatlarm, visar sig vara rök från matlagning. Ej brand.
20161208
11:52:03
Resecentrum Stort larm: Interna brandlarm. Visar sig vara ett inbrottslarm. Ingen åtgärd.
20161207 10:33:36 Panncentralen Vattumyren Automatlarm: Utlöst pga. arbete/sotning av pannan. Inga åtgärder från oss.

20161205

18:24:39

Sollerö Kyrka

Automatlarm. Utlöst detektor i kyrktorn

Troligen pga. Väderomslag

Kontroll / Återställning

20161204

12:24:27

MCM Östnor

Stort larm: Rökutveckling Industri

Visade sig vara kontrollerad eldning av skräp. Ingen åtgärd

20161204

10:11:29

Skattungbyn Befälslarm:Soteld. Förstärkning av höjdenhet till Orsa, Får motbud
20161203 13:15:55 Lintjärn, Bonäs Litet larm, en man som ramlat på isen och skadat sig, vi transporterade honom på Hansabrädan till land, där Ambulansen mötte upp.
20161202 09:47:06 Class Gym Automatlarm/Kontroll och återställning.

20161130

12:54:07

Mångberg

Stort larm: Trafikolycka. 2 personbilar 3 personer inblandade, inga personskador

Sanering vägbana 1 bil fick bärgas från platsen

20161128
08:06:11
Mora gymnasium Totallarm: Brand i byggnad, publik lokal - skola. Fullt utvecklad brand på skola. Stora skador. 400 elever utrymda.
20161127 18:30:23 Älvgatan Brand i flisanläggning, vi lämpar ut flis ur anläggningen och ventilerar fastigheten med fläktar.
20161126
17:30:21
Rv 70 norr Garberg  Singelolycka, älgkollision en person förd till sjukhus

20161125

16:26:47

Noretgården Automatlarm: Orsakat av bränt bröd i Micro. Kontroll, ventilering, återställning 
20161123
12:11:03
Sanda småbåtshamn Heltidslarm: Utsläpp farligt ämne. Ambulanshelikoptern ser utsläpp av olja från båt. Vi konstaterar att det är en tunn oljefilm från läns av kölvatten. Kontakt med miljömyndigheten.
20161122 23:42:00 Mora Gymnasium Inbrottslarm

20161122

16:39:42

Zornska Ungdomsgård

Automatlarm. Intryckt larmknapp

Kontroll / Återställning

20161121 23:13:00 Noretskolan Inbrottslarm
20161119 15:18:59 Tingsnäs HBV Automatlarm orsakat av vattenånga från dusch.

20161118

20:29:49

Kommunhuset Inbrottslarm, återställt vid vår framkommst

20161118

18:36:06

Tingsnäs HVB

Automatlarm , orsakat av matlagning

Kontroll / återställning

20161116 12:23:54 Stora Enso Skog, Vasagatan Automatlarm orsakat av rök från matlagning, ej brand. Kontroll och återställning.
20161116 09:25:00 Rv 70 söder Fu Singelolycka, älgkollision ingen person skadad. Jägare eftersökte älgen.

20161114

15:37:09

Biltema Automatlarm, detektor utlöst av okänd orsak. Kontroll / återställning

20161114

13:36:01

Siljan Timber Automatlarm, orsakat av damm/städning. Kontroll / återställning
20161113 17:06:00 Mora Gymnasium Inbrottslarm, kontroll och återställning.
20161113 12:48:52 Östnorsvägen Kabelbrand i skogstraktor. Vi släckte av kabelbranden med en kolsyresläckare och kontrollerade sen traktorn med värmekamera.

20161112 13:07

Morastrands kontor, Öna Inbrottslarm: Okänd anledning
20161012
12:14:37
Sandängarna Stort larm: Brand i terräng. Angör spruta i älven och gräver ur för att släcka branden.
20161012
11:55:23
Venjan Sjukvårdslarm: Assistans till ambulans.
20161110 14:22:19 Sundet Litet larm: Djurräddning. Två rådjur som går genom isen och hamnar i vattnet. Ett rådjur tar sig upp själv. Det andra måste vi hjälpa upp.
20161109 19:05:16 Willys Automatlarm utlöst av okänd anledning.
20161106 09:40:00 E45 Vimo Singelolycka, personbil som kört av vägen, 1 person lindrigt skadad.

20161105

22:42:01

Strand kök & bar

Automatlarm: orsakat av rökmaskin

Kontroll / återställning

20161103

19:34:25

Tingsnäsvägen

Larmande Brandvarnare i lägenhet

Kontroll : Tekniskt fel troligen damm

20161101 11:49:03 Siljansfors Trafikolycka singel, personbil får sladd och kör av vägen och voltar, en personen i bilen tar sig själv ur bilen till synes oskadd innan vår framkomst. Personen förs till sjukhus för kontroll och bärgare tar hand om bilen.
20161030 09:33:26 Kristineberg Litet larm: Utsläpp farligt ämne. Visar sig vara smältvatten från en parkerad bil som hade en takbox full med snö. Inga åtgärder.
20161030 09:07:25 Noretgården Stort larm: Brand på spis. Branden släckt vid vår framkomst. Vi kontrolleran fläktsystem med värmekamera, lämpar ut de brända resterna samt ventilerar lägenheten. 
20161030 08:20:52 Selja gruppbostad Stort larm: Automatlarm orsakades av matlagning. Kontroll och återställning.
20161027 15:39:52 Gruddbovägen Sjukvårdslarm: Assistans till ambulansen.
20161027 09:12:00 Stoltgården Automatlarm som orsakades av rök från en dammsugare. Kontroll och återställning.
20161026
09:59:53
Tomtebogården Stort larm: Automatlarm. Utlöst av utblåst ljus. Ingen brand.
20161026
08:42:41
Noretgården Stort larm: Brand i byggnad, äldreboende. Brand i elanläggning. Identifiering och ventilering. Ingen skadad.
20161025
15:56:01
Lasarettet RCB-larm: Problem med vattenförsörjning pga. vattenläcka. Säkrar med tankbilar.
20161025
10:03:23
Tingsnäs HVB Stort larm: Automatlarm. Utlöst pga. teknisk fel. Ej brand.

20161023

15:07:22

Willys

Automatlarm: Rök från brödgräddning

Kontroll / Återställning

20161020
03:10:24
Willys Automatlarm/Tekniskt fel kontroll återställning
20161020
01:38:15
Färnäs Bärhjälp
20161018
11:11:37
WIBE Brand/Byggnad-Kortis i proppskåp rest Wibe kontroll och överlämna till brandskyddsansvarig på företaget
20161016
11:20:08
Nusnäs Brand terräng/Markbrand 4x4m vid jakttorn.
20161016
08:43:01
Vika Sjukvårdslarm/Assistans till ambulans
20161015 22:40:12 Järnvägen vid SiljanTimber Litet larm/ Markbrand: Flera glödbränder längs järnvägen. Vi släcker och kontrollerar med värmekamera.
20161015 17:27:00 Mora gymnasium Inbrottslarm: Orsakat av en lärare som gick in i larmat område utan att larma av.
20161015 15:28:54 Lissbacksvägen, Risa Litet Larm/ Markbrand: En dåligt släckt lägereld sprider sig och en mindre yta brinner. Vi släcker med vatten och kontrollerar.

20161015 14:38:19

Tuvan Litet larm/ Undersökning: En boende på Tuvanvägen känner röklukt i sin lägenhet. Vi kontrollerar och inga åtgärder krävs.
20161014
21:07:44
Järnvägsstation Brand/Fordon- visade sig att det var dieselvärmaren som startat och avgett mycket rök, ingen brand.

20161013

18:29:31

Midsommardansen

Automatlarm: utlöst pga. matos

Kontroll / återställning

20161013

09:16:41

Midsommardansen

Automatlarm: Rök från Micro pga. bränd bulle.

Vi ventilerar ur lägenheten

20161010
19:29:56
Gävunda Stort larm: Brand i byggnad, villa. Brand i tvåplansvilla, fullt utvecklad brand. En person brännskadad. Mora och Gävunda tillsammans med Vansbro inriktar släckning på att skydda intilliggande ladugård m.m.

20161010

19:04:56

Morkarlbyhöjdens

skola

Inbrottslarm
20161009
14:05:41
Venjan Sjukvårdslarm: Assistans till ambulans och helikopter.
20161008
18:10:17
Sollerön Litet larm: Brand i hästkärra med spridningsrisk till ladugård. Troligtvis anlagd. Släckt innan framkomst, vi kontrollerar spridningsrisk.

20161006

23:17:22

FFM-södra fabriken

 

Automatlarm: Brand i elmotor / polermaskin. släckt av personal, kontroll/eftersläckning
20161004 22:45:55 Kråkberg Brand i byggnad, larm via hemlarm, brand i källaren i en villa, vi släckte ner och lämpade ut det som brunnit, sedan vidtog ventilering av övre plan.
20161001 07:23:00 Mora gymnasium Inbrottslarm som visar sig vara skarpt. Kontaktar polis och skolans ansvarig personal som tar över.
20160930 18:53:01 Spanskgården Automatlarm på grund av matlagning, kontroll och ventilering av lägenheten.

20160930

10:40:03

Mora Lasarett Automatlarm : Matlagning, Kontroll / återställning
20160930
04:40:04
Tomtebogården Automatlarm/brand-kortslutning lysarmatur, kontroll vädring återställning
20160930
04:14:56
Ostnor södra Automatlarm/brand-Automatsvarv började brinna nattpersonal släckte, kontroll vädring
20160929 12:48:06 Ovako Mora AB Automatlarm utlöst av okänd anledning.
20160929 07:23:00 Vasagatan Trafikolycka, en bil som stannat vid övergångsställe blev påkörd bakifrån. 1 person skadad.

20160928

18:30:00

Mora Strands kontor Inbrottslarm : kontroll / återställning
20160926 23:09:30 Tingsnäs Studentboende Automatlarm orsakat av matlagning.
20160925
17:04:37
Färnäs Befälslarm: Kvinna ramlat i buskage. Får hjälp upp samt tillkallande av ambulans.

20160925

14:33:00

ÅVC Befälslarm : Inbrottslarm, Kontroll / Återställning

20160925

11:54:00

ÅVC Befälslarm : Inbrottslarm, Kontroll / Återställning
20160925 03:40:00 Max Bilbrand, som släcktes med hjälp av pulversläckare. Vi eftersläckte med vatten. 1 person till sjukhus efter att ha dragit i sig rök. Bilen bärgades från platsen.
20160924 20:53:28 Noretgården Larmet orsakades av torrkokning, efter lite ventilation åktergick vi.
20160924 14:50:00 Kulturhuset Hissen hade fastnat och en person i permobil kom inte ut. Vi såg till att dörren öppnades så denne tog sig ut.

20160923

19:12:29

Wibe

Automatlarm : Rök från Micro

Kontroll / Återställning

20160923
16:07:08
BRF Midsommardansen Automatlarm/Torrkokning kontroll vädring och återställning
20160923
12:27:20
Siljan Timber Automatlarm/Sprinkler larma pga för lågt tryck, haveri på kompressor.
20160922 13:28:19 Vika byväg Utspillt bränsle, tar upp spillet med hjälp av sorptionsmedel.
20160920 04:42:53 Bryggerivägen Brand i väska, vi släcker med vatten från släckbil.

20160919

08:09:08

FMM Mora Norra fabriken vita villan Automatlarm: Tekniskt fel. Kontroll
20160917 15:03:36 FMM Mora Norra fabriken vita villan. Automatlarm: Tekniskt fel/ kontroll.
20160916 00:39:00 Bjäkenbackensskola Inbrottslarm, kontroll och återställning.

20160915

13:32:31

Morkarlbyhöjden

Automatlarm: Elev trycker in larmknapp

Kontroll / återställning

20160915

12:59:14

Vasagatan

Litet larm: Trafikolycka cykel / bil

Tar om hand om cyklisten i väntan på ambulans

20160912

18:35:07

Korsningen Färnäs bygata / Hansjonsgatan Stort larm: Trafikolycka 2 bilar 3 personer inblandade, klippte taket på en bil för att ta ut en stabiliserad person och sanerade vägbanan  
20160912 01:25:49 Vika Skola Automatlarm: Hittar ingen orsak till larmet, vi återställer.

20160911

01:23:07

Lilla Helvetet

Automatlarm: Utlöst pga. Discorök

Kontroll/återställning

20160910

19:53:47

Siljan Litet larm: Sjunkande båt, Föraren som var själv ombord hade tagit sig över till en annan båt, bogserar in haveristen till Sanda båthamn

20160910

16:04:22

Våmhus Kyrka

Automatlarm pga: rök från ljus

Kontroll / återställning

20160910 05:33:19 Mora Larm om bilbrand, ägaren hade släckt med pulversläckare, vi eftersläckte och kontaktade bärgare.
20160910 04:27:50 Hindriksheden Undersökning, pipande brandvarnare i en lägenhet. Fastighetsjouren kontaktades för att öppna dörren. Hittade ingen orsak, brandvarnaren monterades ner.
20160908
14:34:18
Östnor Automatlarm FMM Norra fabrik/kontroll återställning

20160907

14:03:41

Sollerön Sjukvårdslarm
20160906
14:37:49
Noretbron Litet larm: Hot om hoppning från Noretbron. Beredskap med båt samt säkrar personen och polisen tar över ärendet.
20160904 18:34:00 Rondellen Strandgatan kaplansgatan. Glaskross på vägen, vi sopar upp glaset.

20160901

00:43:59

Mattsson Metal AB

Automatlarm: Ånga från tvätt

Kontroll / Återställning

20160830

17:50:13

Gruppboende Selja

Automatlarm: Os från matlagning

Kontroll / Återställning

20160829

06:46:35

Willys

Automatlarm: Os från ugn vid gräddning av bröd.

Kontroll / Återställning

 

20160828

14:12:00

Strand kök & bar

Automatlarm : Matlagning

Kontroll / Återställning

20160827
12:55:24
Rv 70 vid Moraklockan Stort larm: Trafikolycka, flera fordon. Bil som kommer söderifrån får kast åt vänster, krockar med mötande bil som voltar. En person förd till sjukhus.

20160826

21:35:30

Resecentrum Hissnödläge : Person fast i hiss mellan 2 plan. Nödsänkte hiss och släppte ut personen.
20160826
10:07:30
E45 Kättbo Litet larm: Trafikolycka, personbil som voltat med två personer inblandade. Ingen behöver åka till sjukhus. Bärgning sker.
20160826
07:45:36
Mora simhall Stort larm: Utsläpp, farligt ämne - klor. Utsläpp av 360 liter klor i ett utrymme i simhallen. Kemdykare pumpar ur och sanerar platsen.
20160826
03:03:14
Ribbåsens fäbod, Älvdalen Förstärkningslarm Stort larm: Brand i byggnad, villa. Övertänd vid framkomst. Vi är på plats med två tankbilar samt räddningschef i beredskap. Täcker även för nya larm genom att stå på passning mellan tätorterna.
20160824
23:53:57
Hindriksheden Sjukvårdslarm
20160824
10:30:00
Krångnäsvägen, Öna Befälslarm: Inträffat ras/skred. Boende längs vägen har uppmärksammat ett ras som skett längs älvkanten. Vi gör orientering och bedömning på platsen, raset har inte orsakat några synliga skador på marken - däremot har botten förändrats i älven, det blir nu mycket djupt direkt istället för grundare stenbotten som tidigare. Finns även tecken på underminering vid vägkant. Dock ingen sprickbildning eller lutande träd/stolpar som indikerar att marken kommit i rörelse. Orsaken är sannolikt naturlig erosion. Beslut att avvakta, boende ombeds kontakta kommunen igen om andra tecken uppkommer.

20160824

05:14:51

Gallerian Kronan

Automatlarm: tekniskt fel

Kontroll / återställning

20160823
14:37:12
Bjäkenbackens skola Automatlarm orsakat av ånga
20160822
00:28:07
Utmelandskolan Inbrottslarm.
20160821
01:04:02
Statoil Kristineberg Heltidslarm: Utsläpp av fyra liter olja.
20160820
23:24:03
Gallerian Kronan Litet larm: Automatiskt brandlarm. Utlöst av tekniskt fel.
20160819
20:05:30
Landsvägen, Östnor Litet larm: Vajer till tungbärgare smällt av och träffat en person i ansiktet. En person svårt skadad.
20160819
18:06:18
E45 vid infarten till Venjan Litet larm: Singelolycka, tre personer som voltat med en bil. Helikopter först på plats och bedömer läget som lugnt. Ingen person skadad.
20160819
09:01:22
Kristineberg vid infarten till resecentrum Stort larm: Trafikolycka, flera fordon. Lastbil kör in i framförvarande varpå ytterligare tre fordon blandas in i kollisionen. Två personer förs till Mora lasarett för kontroll pga. smärta i nacken. Vi sanerar vägen och ordnar med bärning. Vägen avstängd under räddningsarbetet.
20160818
16:07:49
Klapparheden Sjukvårdslarm.
20160817
05:22:00
Limavägen, Venjan Lyfthjälp åt hemtjänsten.
20160815
17:56:50
Rödmyren Sjukvårdslarm.
20160814
16:04:34
Siljan Timber Stort larm: Automatiskt brandlarm. Sprinklern utlöst, ej brand.
20160810
20:34:13
Vattnäs Befälslarm: Undersökning av torrkokning.

20160810

07:15:00

Noretskolan Inbrottslarm: Hantverkare som gick in i larmad zon

20160810

07:11:00

Brand ute Vinäs Befälslarm: Lägereld som gjorts för att torka kläder
20160808 10:55:20 Juntgården, Venjan

Stort larm: Automatlarm Ingen brand vi återställer.

20160807 23:30 RV 70 - I höjd med Kråkberg Trafikolycka: Singelolycka, bil som krockat med älg, två personer förda till Mora lasarett.
20160807 10:05 Amsbergsvägen Sjukvårdslarm: Hjälp till ambulans
20160807 09:07 Eldris, vasaloppsspåret Litet larm: Person som ramlat, misstänkt armluxation.
20160806 11:24 Klorbergsvägen, Märbäck Förstärkning vatten- och höjdenhet: Rökutveckling pelletsfabrik
20160806 09:15 Mora parken Sjukvårdslarm
20160806 09:01 Sanda båthamn Stort larm: Bil som ligger i vattnet, kontroll, ingen i bilen.

20160805

17:41:04

Gullogården Stort larm : Matlagning som utlöste larmet. kontroll / återställning av brandvärnet Gävunda

20160805

12:23:26

Furuvägen Stort larm: Larm om rök i lägenhet, visade sig vara kvarglömd stekpanna på spisen. kontroll / ventilering
20160802
19:27:14
Kansberg Stort larm: Larm om rökpelare som syns från Sollerön. Visar sig vara kontrollerad eldning vid Kansberg. Ingen ytterligare åtgärd från vår sida.
20160802
17:50:33
Kvarnholsvägen Litet larm: Brand ute, visar sig brinna i skräphög samt i ett staket. Vi släcker.
20160802
09:40:00
Bilkompaniet Befälslarm: Sanering av drivmedel efter läckage.
20160801
20:28:00
Sälgvägen Befälslarm: Lyfthjälp åt hemtjänsten.
20160731
23:55:36
Gesundabergets asylboende Litet larm: Automatiskt brandlarm, utlöst pga. rökning. Ingen brand.
20160731
16:17:50
Åsberget, Venjan Stort larm: Larm om förmodad skogsbrand, visar sig vara en kontrollerad eldning. Ingen åtgärd från vår sida då det ej råder eldningsförbud.
20160731
14:56:23
Hassans livs, Moragatan Stort larm: Brand i byggnad, publik lokal. Fullt utvecklad brand, rökdykare släcker branden. Förstärkning från Orsa. Ingen skadad. Älvdalens brandstyrka nere och passade för nya larm.
20160731
11:50:38
Asylboendet Gesundaberget Litet larm: Automatiskt brandlarm. Ingen brand, troligtvis orsakat av rökning.
20160730 20:32:00 Idre fjäll Förstärkning höjdenhet: Brand i byggnad, publik lokal. Motbud innan framkomst.
20160730 18:04:00 Mora Parken Automatlarm, rök från rökmaskin.
20160728
14:39:39
Grusvägen Fulåberg mot Axi Stort larm: Trafikolycka, singel. Personbil voltat, tre vuxna och två barn inblandade. Samtliga förs till Mora lasarett.
20160728
09:55:05
Valhallavägen Befälslarm: Utsläpp farligt ämne, sanering av mindre mängd olja/drivmedel.
20160727
08:23:12
Mora kyrka Litet larm: Automatiskt brandlarm. Utlöst pga. målningsarbeten. Ej brand.
20160727
00:09:56
Siljanssågen Befälslarm: Person inlåst på området.
20160726
16:51:46
Morkarlbyhöjdens skola Inbrottslarm. Kontroll och återställning.
20160726
16:14:28
Gallerian Kronan Litet larm: Automatiskt brandlarm. Ej brand.
20160726
11:15:30
Noretskolan Inbrottslarm. Kontroll och återställning.
20160725
15:05:42
Saxviken Heltidslarm: Utsläpp farligt ämne. Båt som läcker bensin.
20160724
20:45:49
E45 Vika Litet larm: singelolycka- bil som kört av och voltat föraren förd till sjukhus
20160724
17:07:24
Kvarnholsvägens gruppboende Stort larm: Automatlarm, utlöst pga åska kontroll återställning
20160724
16:16:32
Gopshus Stort larm:Skogsbrand, Den häftiga regnskur som kom i samband med blixtnedslaget släkte elden, brandflyget kontrollerade
20160724 03:31:43 Korsningen Siljanssågsvägen Broarängsvägen. Heltidslarm:Brand i bildäck, vi släcker av med vatten från släckbil.
20160723 20:59:00 Noretskolan Inbrottslarm/kontroll och återställning.
20160720 13:38:35 Vimo / Skottmyren Heltidslarm: En äldre kvinna som är i skogen för att plocka bär faller och kan ej ta sig upp själv. Vi hjälper kvinnan upp som ej är skadad och skjutsar henne hem till sin stuga.
20160720
10:56:12
Korsningen Bastubacksbron/ Älvgatan Befälslarm: Kontroll av utsläpp på vägbanan. Visar sig vara kylarvatten eller liknande. Ingen åtgärd från vår sida.
20160720
10:01:36
Tomtebogårdens servicehus Stort larm: Automatiskt brandlarm. Brand i en lägenhet, personalen har själva släckt och vi hjälper till att ventilera. Branden är anlagd och polisen utreder händelsen som mordbrand.

20160719
09:37:04

Wibe galven Litet larm: Automatiskt brandlarm, utlöst pga. ånga från rengöringsprocess.
20160717
19:01:25
Isunda Sjukvårdslarm: Person som ramlat av häst och varit okontaktbar. Assistans till ambulans och helikopter.
20160716
13:54:25
Spanskvägen Larm om brand i villaträdgård, visar sig vara kontrollerad eldning. Ingen åtgärd.
20160716
13:08:55
Tomtebogårdens servicehus Stort larm: Automatiskt brandlarm. Utlöst av okänd anledning. Ingen brand.
20160716
04:41:13
Saxviken, Mora Befälslarm: Förmodad drunkning, visar sig dock vara någon som åkt vattenskoter och badat. Ingen åtgärd från vår sida.
20160715
11:38:21
Noretgårdens servicehus Stort larm: Automatiskt brandlarm. Utlöst pga. vattenånga, ingen brand.
20160714
14:17:56
Rasmus gruppboende Stort larm: Automatiskt brandlarm. Utlöst pga. tekniskt fel.
20160713 21:56:00 Återvinningscentralen Inbrottslarm/kontroll och återställning.
20160712
09:32:47
Brudtallsvägen Litet larm: Trafikolycka, moped. En person skadad.
20160711
23:08:03
Morastrans kontor Inbrottslarm, tekniskt fel.
20160711
03:59:47
Nyponstigen Heltidslarm: Utsläpp farligt ämne, mindre mängd bensin som läckt.
20160710
04:09:22
Österdalälven Befälslarm: Hjälp till polis.
20160709
10:18:28
Gesunda Befälslarm: Undersökning av en eventuell rökpelare. Hittar ingenting, ingen vidare åtgärd.
20160707
16:16:25
Vattnäs Litet larm: Brand i gasflaska. Visar sig vara mindre gasolflaska som brinner. Vi övervakar och lämnar därefter platsen.
20160707
14:50:00
Stormyren Lyfthjälp
20160706
19:28:15
Mora Sjukvårdslarm, assistans till ambulans.
20160706
16:48:50
Orsa RCB samt förstärkning med vattenenhet på förmodad brand i byggnad.
20160704 22:13:00 OKQ8 Yvradsvägen Tankbil som skulle lossa diesel, fick något fel på utrustningen och ca. 320 l diesel läckte ut. Vi vallade in runt en dagvattenbrun och lade ut saneringsmedel på spillet. En läns placerades ut vid dagvattenutloppet i Saxviken. 

20160704

01:11:21

Åsenvägen Vattnäs Singelolycka, personbil som väjde för en älg, inga personskador och älgen klarade sig.
20160630 14:39:42 Siljans Timber Automatlarm/Kontroll och återställning
20160629
23:58:22
Behandlingshemmet nyckeln Automatlarm/Kontroll och återställning
20160628
09:16:42
Kättbo Trafikolycka/en lindrigt skadad
20160628 03:01:00 Utvecklingscenter, fd datorteket Inbrottslarm, kontroll och återställning
20160628 01:02:00 Nya Komunhuset Inbrottslarm, kontroll och återställning.
20160626
16:16:09
Gesunda Automatlarm/Kontroll återställning
20160625 17:10:15 Mellan Johannesholm och Siknäs. Trafikolycka singel, ingen person kvar på platsen, kontroll av fordonet.
20160624
18:41:42
Sollerö Camping Bilbrand-släckt av campingpersonal
20160624 16:18:00 Furuvägen Automatlarm, orsakat av matlagning.
20160624 15:04:38 Vinäs Badplats Assistans till ambulans
20160624 12:42:18 Rv. 70 Färnäs i höjd med Moraklockan. 2 bilar kolliderar, den ena bilen blir påkörd i sidan av ett husvagnsekipage. 7 personer inblandade i olyckan. 1 person avliden, 1 person allvarligt skadad förs med helikopter till Uppsala. 5 st med lättare skador förs till Mora Lasarett
20160624 09:43:52 Nusnäs Motbud innan framkomst
20160623
16:01:56
Rv70/E45 mellan Noretrondellen och Noretbron Stort larm: Trafikolycka, en omkörande bil kolliderar med mötande husvagn och personbil. En person förd till Mora lasarett.
20160622 20:08:59 Zornmuséet Litet larm: Automatiskt brandlarm. Utlöst av ånga från dusch. Ingen brand.
20160622 16:12:07 Bergkarlås Sjukvårdslarm: Cykelolycka. Motbud innan framkomst.
20160621 14:08:51 Skålmyrsvägen Larm heltid: Utsläpp av bensin från personbil. Vi sanerar.

20160621

05:10:13

Garsås bygata Stort larm: Trafikant på rv 70 larmar om brand i byggnad, visar sig vara eldning av skräp. Kontroll

20160620

23:05:00

Resecentrum Inbrottslarm . kontroll / återställning
20160620
14:55:29
Resecentrum Automatlarm/Kontroll återställning
20160620
14:24:32
Ovako Örjasvägen Automatlarm/Kontroll återställning pga blästring
20160620
07:21:19
Noret Höglyftare får punktering och välter över körbanan/ Sanering

20160616

21:53:30

Asylboendet Gesunda Automatlarm. orsakat av rök från popcorn. kontroll / återställning
20160615 00:12:42 Monumentsvägen Sjukvårdslarm: Vi assisterar ambulansen.
20160614 21:26:39 FFM Mora, östnor Litet larm: Automatlarm, panna som gått varm. Takluckorna öppnas och ventilerar lokalen.
20160614 15:58:49 Willys parkering Litet utsläpp av bensin, tog upp spillet med hjälp av absol.
20160611
22:41:48
Mora centrum Assistans till ambulans
20160611
12:39:23
Hemus Assistans till ambulans/person cyklat omkull i terräng
20160608
08:50:32
Saxnäs servicehus Stort larm:Automatlarm/rostat bröd kontroll återställning
20160607 20:31:00 Bjäkenbackens skola Inbrottslarm, kontroll och återställning.
20160607
12:14:53
Garsås Stort larm: Brand i personbil som står i portöppningen till ett garage. Gasflaskor i närheten. En traktor lyckas skjuta undan bilen innan det tar sig i garaget. Vi släcker och säkrar gasflaskorna.
20160607
10:35:42
Åhléns Stort larm: Automatlarm, Åhlénshuset. Orsakat av matlagning. Ingen brand.
20160606
19:55:45
Grapevägen Stort larm: En personbil kör i hög fart in i flertalet andra fordon. Föraren springer från platsen.
20160606
15:04:23
Lövåsen, Johannisholm Stort larm: Brand på hygge som sprider sig till ungskog. Ca 800 x 500 meter. Kraftig vind försvårar släckningen. Under kontroll vid 20-tiden. Bevakning och eftersläckning på platsen hela natten.
20160605
11:34:56
Stora Gösjön Stort larm:Brand på hygge, ca 500 x 200 meter. Vansbro, Mora, Gävunda och Venjan på plats.
20160604
20:30:03
Bonäs Litet larm: Larm om misstänkt oljeutsläpp, visar sig vara jäst pollen.
20160603
17:26:31
E45 Vattnäs Litet larm: Brand/fordon- Personbil börjar brinna under färd två personer lätt rökskadade
20160603
08:36:59
Mora Gymnasium Automatlarm: Falsklarm kontroll återställning.
20160602 13:01:23 Färnäs skola Automatlarm: Utlöst av vattenånga, vid rengöring av ugn. Kontroll/ återställning.

20160530

11:10:00

Åhlens Automatlarm: detektor löst i frysrum av okänd orsak. kontroll/återställning
20160527 04:49:29 Garsås

Trafikolycka singel, personbil med fem personer, två förda till sjukhus.

20160527 00:27:00 Morkarlbyhöjdens skola Inbrottslarm, kontroll och återställning.
20160526 23:12:00 Morkarlbyhöjdens skola Inbrottslarm, kontroll och återställning.

20160526

11:27:35

RV70 söder Fu Dikeskörning av personbil, inga personskador. Inga åtgärder från vår sida
20160524 14:24:00 Gallerian Kronan Rökutveckling från lysrörsarmatur. Kontroll med värmekamera och återställning.

20160519

22:36:15

Stormyrsvägen Torrkokning, Kontroll och ventilering
20160518 21:37:00 Mora Gymnasium. Inbrottslarm, kontroll och återställning.
20160517 13:45:33  Fmm AB norra fabriken Östnor. Automatlarm, brand i filteranläggning, vi släcker av och ventilerar lokalen från rök, kontroll med värmekamera under och efter släckningen.
20160517 10:21:12 Morkarlbyhöjdens skola Automatlarm, kontroll och återställning.
20160515 10:46:00 Bjäkenbacken Inbrottslarm, kontroll och återställning.
20160512 12:20:00 Färnäs Sjukvårdslarm, assistans till ambulans.
20160512 08:08:00 Gesunda Singelolycka, en bil som kört av vägen och in i en jordvall. 1 person inblandad som fördes till sjukhus.
20160511
17:00:25
Gesunda Stort larm, skogsbrand. Mindre markbrand som rådig privatperson påbörjade släckning av, Orsastyrkan tog över släckningen därefter. Misstänks vara anlagd. Kontroll med brandflyg därefter.
20160511
16:57:11
Sollerön Stort larm, skogsbrand. Skogsbrand vid  Sollerö golfbana 50 X 100m ungefär. Misstänks vara anlagd.
20160510 22:43:00 Mora Gymnasium Kontroll och återställning.
20160510
19:40:36
Bjus, Orsa kommun RCB-larm om försvunnen person, hjälp till polis. Vi etablerar ledningsplats i Bjus med regional stabsbuss för yttre ledning och samverkar med polisen, nyttjar fyrhjulingar m.m. Personen återfinns välbehållen ca kl. 22:30.
20160510
17:56:48
Bergkarllås Litet larm, trafikolycka längs vägen mot Bergkarlås. En personbil kör av och blir stående på ett vägräcke. En person drabbad. Vi säkrar bilen och sanerar platsen.
20160510
15:22:54
Kättbo Sjukvårdslarm, person som svimmat och är okontaktbar.
20160508
14:47:25
Saxnäs äldreboende Stort larm, automatiskt brandlarm. Kök på Emmagården där en kaka i micron glömts bort och orsakar rökutveckling. Vi ventilerar och återställer därefter larmet.
20160508
12:13:45
Selja LSS Stort larm, automatiskt brandlarm. Matlagning orsakar larmet, ingen brand. Vi återställer.
20160507
13:25:23
Spanskvägen Litet larm, gräsbrand. Visar sig vara kontrollerad eldning.
20160506
22:41:25
Sollerö camping Kollision mellan två fordon på Sollerövägen. En person flyger ur det ena fordonet som voltar. Vi gör hjärt- och lungräddning samt vårdar patienter, totalt tre drabbade.
20160505
20:41:00
Bjäkenbackens skola Inbrottslarm, troligtvis dörr till gymnastikhall som varit öppen. Återställer.
20160505
15:33:34
Mora simhall Inbrottslarm, vi åker dit men hittar ingen orsak. Troligtvis tekniskt fel. Återställer.
20160505
13:48:50
Storhäsjen, Venjan Stort larm, skogsbrand utanför Venjan. Vid larmtillfället ca 50 x 50 meter, när vi kommer runt branden har den hunnit bli ungefär 5 hektar. Släckning pågår ännu vid 17-tiden.
2016:05:04
22:25:32
Mora gymnasium Inbrottslarm kontroll återställning
20160504 10:44:00 Centrala Mora Telefonsamtal om glödbrand längs banvallen vid kajen i Mora. Släcktes med vattenkannor.
20160503
16:16:16
Utmelandsskolan Litet larm:Automatlarm tekniskt fel kontroll återställning
20160501
23:42:25
Våmhus Stortlarm:Befarad brand ute, kontroll ingen brand
20160501 07:06:22 Spanskgården Sjukvårdslarm, assistans till ambulans.
20160501 04:43:59 Färnäs Sjukvårdslarm, assistans till ambulans.
20160501 00:28:00 Mora Gymnasium Inbrottslarm, kontroll och återställning.
20160426
21:26:35
Gesunda asylboende Larmknapp tryckt/kontroll återställning
20160421
15:06:48
Siljan Timber Stort larm: Automatlarm  tekniskt fel anläggningsansvarig åtgärda felet 
20160421
10:18:11
Strandgatan Litet larm: Trafikolycka  Person påkörd
20160420 07:01:44 Skålmyrsvägen Litet larm: Bilbrand, ägaren har släckt själv vid vår ankomst.
20160417 11:26:24 Panncentralen Vattumyren Litet larm: Automatlarm/ Rökgasfläkt hade stannat, kontroll och återställning.
20160417
03:39:15
Turistvägen Risa Litet larm:Trafikolycka/ Persobil som kört av vägen och knäckt en elstolpe ingen person kvar på plats
20160416
14:30:45
Strand kök o bar Litet larm: Automatlarm/ Orsak vidbränd sås - vädring återställning
20160416
14:07:13
Siljan Timber Stort larm: Automatlarm brand/Orsak tekniskt fel kontroll återställning
20160416 00:49:00 Mora Gymnasium Kontroll och återställning.
20160414 15:05:49 CW Lundberg, Östnor Litet larm: Automatlarm ej brand
20160412 00:01:00 Bergkarlås En ganska kraftig soteld, som åtgärdades med hjälp av lodning av rökkanal.
20160411
16:39:36
Hansjö Brand i uthus/härbre med överhängande spridningsrisk till bostadshus och ladugård. Tack vare resolut släckningsarbete hindrade vi branden att sprida sig. Mora, Orsa, Rättvik och Furudal var på plats. Totallarm i Mora samt att Älvdalen passade i Spjutmo.
20160410
15:38:23
Vasaloppsvägen, Hökberg Trafikolycka med lastbil. En person fastklämd under bilen. Tillsammans med Älvdalen, Orsa och Rättvik arbetar vi med losstagningen. En avliden.

20160410

10:32:05

ÅVC Inbrottslarm. Kontroll / Återställning
20160409
07:15:25
Blyberg, riksväg 70 Förstärkningslarm, trafikolycka.
20160408
13:06:22
Majtjärn Venjan Drunkningstillbud
20160407 21:15:00 Bjäkenbackens skola Inbrottslarm, kontroll och återställning
20160404 19:52:00 Bjäkenbackens skola Inbrottslarm, kontroll och återställning.
20160403 06:43:11 Siljansfors Trafikolycka singel, personbil kör av vägen och voltar, två personer inblandade som förs till sjukhus.
20160401
10:50:02
Noret Person som ramlat, blöder och ont.
20160331
17:40:20
Mattsson Metal AB Ej brand.
20160330 19:22:00 Bjäkenbackens skola Inbrottslarm, orsakat av lärare.
20160326
10:12:21
BRF Midsommardansen Automatlarm, Torrkokning, Kontroll/ventilering

20160325

00:54:00

Mora Strands kontor Inbrottslarm, Kontroll / Återställning

20160324

20:25:00

Utmelandsskolan Inbrottslarm, kontroll / Återställning
20160322
07:12:10
Utmelandsskolan Automatlarm/Tekniskt fel återställning
20160319
12:59:54
Mora Centrum Sjukvårdslarm/assistans till ambulans
20160319
07:5210
Våmhus Sjukvårdslarm
20160317 18:27:00 Klockarhagen Sjukvårdslarm
20160317 14:35:00 Parkeringen vid Lidl En äldre kvinna som blev påkörd av en backande bil. Kvinnan fördes till sjukhus.

20160317

00:43:03

Utmelandsskolan Automatlarm, detektor utlöst av okänd orsak. Kontroll / Återställning
20160315 00:40:00 Orsa Förstärkning höjdenhet, soteld i Orsa.
20160309 15:55:28 Noretbron Kö krock, 3 bilar inblandade.

20160309

01:20:00

Simhallen Utlöst inbrottslarm, sönderslagen ruta
20160306
18:06:18
Rv70 infarten spjutmodammen Trafikolycka en bil kommer över på fel sida och krockar med mötande bil sammanlagt fem personer skadas och förs till Mora lasarett
20160301 11:15:32 Åhléns Automatlarm, utlöst av strykjärn i källaren.

20160227
19:43:50

Rädbjörka Skoterolycka. Orsastyrkan först på plats, vår åtgärd blir att passa Orsa för nya larm.
20160227
17:39:39
Smidsgården, Fryksås Soteld. Förstärkning med höjdenhet.
20160226
23:32:23
Venjan Sjukdomsfall.
20160226
20:46:14
Panncentralen, Vattumyren Automatlarm, utlöst av rök från processen. Ej brand.
20160226
15:51:21
Unntorp, Orsa Person som fått betongblock över sig. Förstärkning med bandvagn.
20160225
15:55:11
Korsningen Östnorsvägen/ Önavägen Trafikolycka 2 personbilar/ 3 vuxna 2 barn + hund alla personer förda till sjukhus för kontroll. Hunden klarade sig utan skador. 
20160220
16:11:15
Korsningen Älvdalsvägen/Gruvvägen Trafikolycka 2personbilar/ 4 personer + 1 hund 1 person till sjukhus med lindriga skador

20160217

19:17:08

Korsningen Malungsvägen / Sollerövägen

Trafikolycka 2 personbilar / 2 personer

1 person till sjukhus med lindriga skador

20160217
06:33:55
Truppvägen Brand i personbil, övertänd vid framkomst.
20160216
22:04:23
Trängslet Eftersök av försvunnen barnfamilj. RCB begär förstärkning av bandvagn och terrängfordon.
20160215
19:17:22
Asylboende Gesundaberget Automatiskt brandlarm, utlöst pga. intryckt larmknapp. Ingen brand.
20160215
18:42:51
Örjastäppan Lastbil som läcker hydraulolja. Ca 50 liter. Vi hjälper till att sanera på plats.
20160215
16:11:23
Rv 26 Johannisholm Personbil kör av vägen och hamnar på taket. Halt på platsen. Ingen allvarligt skadad.
20160215
14:45:40
Kommunhuset Elfel orsakar mindre brand i ett serverrum, vi ventilerar och mäter med värmekamera.

20160215

03:47:38

Inbrottslarm Bjäkenbackens skola. Tekniskt fel

20160214

23:23:10

Wibe / Galven Automatlarm utlöst av galvr.ök pga fel på ventilation

20160214

22:39:39

Stormyren Hisslarm. 2 personer fast i hiss, hjälptes ut.
20160212
10:08:25
Venjan Lyfthjälp åt lättambulans 3 25-8030.

20160210

03:06:51

Asylboende Gesundaberget Automatlarm pga rökning. Kontroll / Återställning
20160207 04:26:49 Asylboende Gesundaberget Automatlarm pga rökning. Kontroll.
20160206 23:17:24 Kruthornsvägen Röklukt / kontroll med värmekamera ingen brand.
20160206 19:04:23 Garsås Trafikolycka singel. kollision med en älg. Sanering av vägbanan.
20160205
22:21:49
Hantverkargatan Brand i byggnad/Visade sig att någon tömt en pulversläckare i trappuppgången, vi vädrar ut pulverdimman.
20160203 20:05:00 Lasarettsområdet En lägenhetsinnehavare skulle elda i sin öppna spis men hade inte blivit underrättad om att skorstenen var stängd för underhållsarbete. Detta orsakade rök i grannlägenhet samt på vinden. Ingen brand. Vi lämpade ut brandrester och vädrade ut röken.
20160203 13:26:34 Hemus Person i svår belägenhet / Ambulansen kommer fram till platsen själva och brandkåren kan återgå station innan framkomst.

20160201

21:24:04

Lomsmyren E45 Litet larm : Bilbrand
20160201
13:27:18
Noreberg Vattenläcka/pumpade ur källare
20160129 17:20:06 Kråkberg Sjukvårdslarm, assistans till ambulans.
20160128
17:00:10
Krångdalsvägen Litet larm/bilbrand

20160127

16:03:43

Hotell Gesundaberget

Automatlarm pga. rökning.

Kontroll / Återställning

20160127

10:47:23

Silans timber Stort larm: automatlarm. Brand i polermaskin som personalen släckte. Kontroll / Återställning
20160125
22:40:10
Mora hotell Stort larm automatlarm/tekniskt fel rökdeckare kontroll återställning
20160123
17:46:14
Kristinebergs vandrarhem Stort larm automatlarm
larmet utlöst av vattenånga/kontroll återställning
20160123 04:44:31 Morkarlbyvägen Sjukvårdslarm/Assistans till ambulans
20160122 20:13:55 Furuvägen gruppboende Ena strömfasens säkring hade utlöst pga för hög belastning på elementen, vi kontrollerade och återställde.

20160122

11:23:42

Vimo Rv45

Trafikolycka / singel

Trafikdirigering

20160122

06:58:42

Åhlens

Automatlarm, pga. Matos

Kontroll / Återställning

20160121 15:25:00 Säbbenbo vandrarhem Larm orsakat av hantverkare. Kontroll och återställning.
20160121
01:59:50
Nirsvägen, Orsa Brand i flerfamiljshus. En person rökskadad förd i ambulans till sjukhus. Evakuering av boende. Vi arbetar fram till kl. 07 för att frilägga väggar och bjälklag, glödbränder. Mora är på plats med RCB samt släckbil och höjdfordon. Styrkeledaren Mora sektorchef vind och tak medan styrkeledaren Orsa är sektorchef invändig släckning/rökdykning plan 1 och 2.
20160120
07:38:56
Spanskvägen Sjukdomsfall, assistans till ambulans.
20160119
11:41:23
Hotell Kung Gösta Automatlarm, utlöst av hantverkare som sprutmålade i ett rum. Vi kontrollerade och återställde larmet.
20160118 13:15:06 Noretskolan Automatlarm pga sabotage/Kontroll och återställning.
20160116 21:04:11 Bonäs Sjukvårdslarm
20160116 17:53:37 Kristinebergs vandrarhem Larmet orsakat av ånga från dusch.

20160115

20:29:12

Panncentralen

Vattumyren

Automatlarmet utlöst pga. rökgasfläcktar som stannat. Kontroll / Återställning
20160115
09:40:35
Morkarlbyhöjdens skola Automatlarm utlöst pga. experiment i kemisalen. Alla elever hade utrymt. Vi kontrollerar och återställer larmet.
20160115
08:40:26
Kättbo Larm om soteld, vi lodar och rensar rökkanalen samt kontaktar sotarmästaren.
20160114 20:43:00 Öna Soteld, vi lodade rökkanal och kontrollerade temperatur.
20160113
22:21:12
Noret Sjukvårdslarm/Assistans till ambulans
20160113 10:59:00 Wibe Automatlarm orsakat av bränd plast. Kontroll och återställning.
20160112 03:41:34 Norrbygatan, Våmhus Litet larm: Vattenskada, vi stänger av inkommande vatten och suger upp vattnet.

20160111

10:59:13

rv 45 mellan Johannisholm och Öje Singelolycka Inga personskador
20160110
14:43:12
Venjan Litet larm:trafikolycka. bil som kört av vägen knäckt en elstolpe och hamnat på sidan, Brandvärnet i Venjan tar hand om olyckan.
20160109 20:53:29 Dössvägen Soteld, vi lodar och kontrollerar murstocken med värmekamera.
20160109 13:25:30 Yvradsv/Blåmesv. Litet larm: Trafikolycka. Ramlat av skoter, vi hjälper ambulansen med lastning.
20160109 10:14:22 RV 70 vid Östnor

Litet larm: Trafikolycka. Personbil som kört av vägen, vi tar hand om trafiken och hjälper till med bärgningen.

20160109
06:17:25
Vattumyren Stopp i värmevärkets panna/tekniker på plats ventilering
20160108 01:50:01 Kyrkogatan Sjukvårdslarm/Assistans till ambulans.
20160107 21:21:00 Risets vattenverk Inbrottslarm. Kontroll / Återställning.

20160107

17:30:39

Selja LSS

Automatlarm

pga: Matos. Kontroll / Återställning

20160106
06:02:22
Bjäkenbacken Inbrottslarm/kontroll återställning
20160106
01:48:06
Väsa, Älvdalen Brand i villa. RCB och tankbilsförstärkning.
20160105
15:38:50
Rindi, Älvdalen Brand i pelletsindustri. RCB och tankbilsförstärkning.

20160104

23:05:08

Kristineberg Sjukvårdslarm / Assistans till ambulans
20160103 13:05:00 Monumentsvägen Assistans till ambulans.
20160103 10:36:00 Rv. 70 Mellan Färnäs och Fu Personbil som sladdat av vägen inga personskador.

20160102

12:56:15

RV 45 mellan

Siljansfors och Kättbo

Trafikolycka / singel, personbil som voltat.

Inga personskador. trafikdirigering / sanering

20160101 19:05:00 Gesunda Hotell Larmet orsakades av matlagning på ett av rummen. Kontroll och återställning.
20160101
01:14:20
Garsås Lyfthjälp åt person som ramlat hemma.
20121231
11:23:50
Älvdalen 3010 får passning i Spjutmo då Älvdalens styrkor är ute på brand i byggnad.
20151229 14:21:50 Mattsson Metal AB Automatlarm på grund av en mindre brand vid en maskin, branden var släckt av egen personal vid vår framkomst. Kontroll och återställning av larmet.
20151229
02:41:26
Noretbron Hot om suicid. Person som hotar att hoppa från bron, polisen avbryter suicidförsöket och personen räddas.
20151228
20:45:12
Gesunda Automatlarm/kontroll återställning
20151228 09:25:00 Sollerön Mindre brand i kök, ägaren hade påbörjat släckning, friläggning och kontroll med värmekamera.
20151227
15:01:25
Nils Olssons hemslöjd, Nusnäs Pelletspanna som matat in för mycket, risk för brandspridning. Vi lämpar ut allt material.
20151226
19:04:36
Vasaliden Brand i lägenhet med spridning upp till vind. Rökdykare säkerställer att branden inte sprider sig vidare. Ventilering och friläggning av bjälklaget.
20151225
23:26:35
Sollerön Brand i personbil, släckt vid framkomst. Troligtvis en kupévärmare som tagit eld.
20151225
11:50:20
Rv 70 mellan Fu och Garsås Två personbilar kolliderar, mycket halt på platsen. Ingen person förd till sjukhus.

 
Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 19 juni 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Brandkåren 792 80 MORA
  Tel: 0250-267 50
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-135 52

  Besöksadress:
  Eldsläckarevägen 9
  792 36 MORA

Räddningschef i beredskap
0250-26 790


Räddningschef
Johan Szymanski tfn 0250-267 53

Stf Räddningschef
Peter Bäcke tfn 0250-267 55

 

 

Vad betyder larmtypen?

RCB-larm = larm till Räddningschef i beredskap (gemensam för Mora, Orsa & Älvdalen).

Stort larm = innebär att både heltids- och deltidsstyrkan larmas.

Litet larm = innebär att heltidsstyrkan och förstärkningsbrandman larmas.

Trafikolycka = inträffat trafikolycka, kan vara singelolycka eller flera fordon.

Brand i byggnad =  kompletteras med specifikation t.ex. villa, lägenhet etc.

Brand ej i byggnad = gäller bränder som inte är byggnadsrelaterade, t.ex. bilbrand, skogsbrand m.m.

Undersökning = larm till räddningstjänsten om t.ex. undersökning röklukt. Detta är förmodad brand och räddningstjänsten kontrollerar.

Förlarm = förlarm medför att brandmännen kan springa till vagnhallen och byta om, när sedan huvudlarmet kommer är de redan utryckningsklara.
Brandlarmsindikering = brandlarm kopplat till trygghetslarm hos äldre.
Automatiskt brandlarm = brandlarm kopplat direkt till SOS/räddningstjänsten som utlöses med hjälp av rök-/värmedetektorer eller liknande.
Inbrottslarm = Inbrottslarm från kommunala objekt som räddningstjänsten kontrollerar.

 

 

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213