Skriftlig redogörelse

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor är det krav på att det ska upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand kan blir särskilt stora.

Verksamheter där vi ställer särskilda krav på en kontroll av brandskyddet ska lämna in en skriftlig redogörelse för sitt brandskydd. Detta görs digitalt via en hemsida, länk till denna hittar du till höger. Ta kontakt med Räddningstjänsten för att få ett redogörelsenummer.

Den skriftliga redogörelsen ska uppdateras och lämnas till kommunen vid förändrade ägarförhållanden eller avsevärda förändringar av byggnaden.

Det är ägaren av fastigheten som har skyldighet att lämna in den skriftliga redogörelsen, men för att kunna göra det måste verksamheterna som finns i byggnaden i sin tur rapportera till ägaren. Därför är det viktigt att ägaren först sätter sig in i materialet och kontrollerar vilka uppgifter som behövs för att kunna fullgöra sin uppgift gentemot Räddningstjänsten.

Om du vill läsa mer om skriftlig redogörelse kan du göra det på Msb:s hemsida, länk i menyn till höger.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 januari 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Johan Bodins Brandinspektör
  Mora Brandkår
  Eldsläckarevägen 9
  792 36 Mora
  Tel: 0250-267 59
 • Peter Bäcke Stf. Räddningschef
  Mora Brandkår
  Eldsläckarevägen 9
  792 36 Mora
  Tel: 0250-267 55

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213