Brandvarnare

Brandvarnare räddar liv! Ett enkelt sätt att öka tryggheten i ditt hem är att ha en brandvarnare korrekt installerad. En brandvarnare reagerar på rök och varnar dig om det börjar brinna. En del tror att det tar lång tid för en brand att utvecklas i hemmet och att man vaknar av brandröken. Eller att det är elden som är den största faran.

Sanningen är att ett rum blir övertänt på bara några minuter och att du inte vaknar av brandröken, snarare tvärtom. Brandrök är mycket giftig och har en sövande effekt. En del brandrök kan vara så giftig att det räcker med några andetag för att en människa ska omkomma. De flesta som dör i bränder dör av förgiftning av brandröken och inte av brännskador.

Om ditt hem inte redan har en brandvarnare - köp en idag!

Om en brand upptäcks tidigt ökar dina möjligheter att sätta dig i säkerhet betydligt. Det ökar också möjligheten att kunna släcka branden och begränsa skadorna. En brandvarnare reagerar på rök och varnar dig om det börjar brinna. Vi rekommenderar dig att skaffa brandvarnare. För din egen säkerhets skull!

Så säger lagen

Enligt 2 kap 2 § Lagen om skydd mot olyckor är ägaren skyldig att hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka. I övrigt ska ägaren vidta de åtgärder som behövs för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

För att hindra eller begränsa skador till följd av bränder bör varje byggnad som används som bostad vara utrustade med brandvarnare eller motsvarande anordning för tidig varning av brand.

Så gör du:

Montera brandvarnaren enligt tillverkarens riktlinjer.  Generellt gäller att en brandvarnare bör:

  • uppfylla konsumentverkets riktlinjer,
  • monteras i anslutning till sovrummet,
  • placeras i rummets högsta punkt och helst mitt i rummet,
  • sitta i taket och inte på väggen,
  • inte placeras i närheten av ventilationsöppningar,
  • inte placeras i kök, badrum, garage eller hobbyrum där den kan orsaka falsklarm.
  • finnas på varje våningsplan i bostaden.

Testa brandvarnaren

Testa genom att trycka in testknappen eller hålla ett nysläckt ljus under brandvarnaren.

 

Vanliga frågor:

Måste man ha brandvarnare?

Ja, lagen säger att man ska ha brandvarnare. Brandvarnaren ska vara godkänd av Konsumentverket Dessutom är det en billig livförsäkring för en hundralapp. 90 procent av Sveriges befolkning har brandvarnare. Men bara cirka tre fjärdedelar av dessa fungerar.
Bor man i hyreslägenhet är det fastighetsägaren som ansvarar för att sätta upp brandvarnare. Bor man i bostadsrätt eller i villa/radhus/fritidshus ansvarar man för detta själv.
Om du har båt eller husvagn – se till att du har en brandvarnare där också.

Var ska brandvarnaren sitta?

Minst en brandvarnare ska placeras centralt på varje våningsplan i närheten av sovrummen eller i hallen. En brandvarnare täcker in cirka 60 kvm.
Den skall sitta i taket eftersom röken stiger uppåt. Placera aldrig brandvarnaren i närheten av ventilationsöppningar eller i köket eller badrummet, eftersom en sådan placering kan leda till irriterande falsklarm. Du som bor i ett hus med mekanisk tilluft skall aldrig sätta brandvarnaren intill tilluftsdonen eftersom luftströmmen kan hindra röken att träffa brandvarnaren.

Hur sköter jag en brandvarnare?

Ett vanligt niovoltsbatteri räcker normalt i ett år. Byt batteri och rengör brandvarnaren med dammsugare en gång om året till exempel vid 1:a advent som är utsedd till batteribytardagen. Kontrollera att brandvarnaren fungerar minst en gång per kvartal och byt ut den efter 8-10 år.

Vad är det för skillnad på olika typer av brandvarnare?

Optisk brandvarnare

Optiska brandvarnare innehåller inget radioaktivt ämne och har avancerat fotocellsystem som är effektivast när det gäller pyrande bränder och bränder som kan glöda under lång tid innan de utvecklas till bränder med öppen låga. Några exempel kan vara en cigarett som hamnat i en möbel eller säng eller elektriska ledningar/kablar som är överhettade.
En optisk brandvarnare är det miljövänligaste alternativet då inget radioaktivt avfall förekommer.

Joniserande brandvarnare

Joniserande brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften och reagerar på både synlig och osynlig rök och är därför bäst på att upptäcka snabbt uppflammande bränder. Exempel i ett vanligt hem där joniserande brandvarnare är bra är brand i papperskorg, brand i TV-apparat, brand i fett på spisen eller brand i brandfarlig vätska.

Nätanslutna och sammankopplade brandvarnare

Det är viktigt att veta att båda typerna av brandvarnare reagerar tillräckligt snabbt för ett normalt hemmabruk oavsett vilken typ av brand som råkar inträffa.
Både den optiska och den joniserande brandvarnaren finns för nätanslutning. Nätanslutning innebär att brandvarnaren är kopplad till byggnadens normala elnät via en kabel men den har även ett batteri som kopplas in vid strömavbrott.
Dessutom finns sammankopplingsbara brandvarnare. Dessa höjer säkerheten ytterligare och är speciellt lämpliga i villor med flera våningar. Om en tvåvåningsvilla med källare har sammankopplade brandvarnare i alla plan så tutar alla brandvarnare samtidigt oavsett var branden börjat. Börjar det brinna i källaren så vaknar du i tid i övervåningen även om dörren till källaren är stängd.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 27 januari 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213