Sotning

I småhus är soteld en av de vanligaste brandorsakerna.

Sotning

En välsotad skorsten och att elda effektivt förhindrar sotelden. Sotningsverksamheten består av två delar. Den ena är rengöring (sotning) som handlar om att rensa bort brännbara beläggningar för att minska risken för okontrollerad brand i förbränningsanordningen (soteld). Den andra är brandskyddskontroll som handlar om att göra en bedömning av förbränningsanordningens säkerhet från brandskyddssynpunkt.

Kommunen ansvarar för att dessa båda delar genomförs regelbundet men den enskilde fastighetsägaren har möjlighet att själv få utföra rengöring (sotning) eller låta någon annan utföra rengöringen (sotningen) efter beviljad dispens inom den egna fastigheten.

Vid eldning bildas beläggningar av mer eller mindre brännbart material i förbränningsanordningen och den tillhörande rökkanalen. Det är viktigt att dessa beläggningar inte tillåts bli för tjocka. De kan nämligen antändas av heta brandgaser och leda till att brand uppstår i rökkanalen, så kallad soteld. För att undvika denna typ av problem är det viktigt att rengöring (sotning) sker regelbundet.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 3 augusti 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Brandkåren 792 80 MORA
  Tel: 0250-267 50
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-135 52

  Besöksadress:
  Eldsläckarevägen 9
  792 36 MORA

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213