Frister och taxa

Frister

För brandskyddskontroll tillämpar vi MSB:s frister. Vad som gäller för just ditt hus avseende rengöring hänvisar vi till sotaren.

Taxa

Sotningstaxan har beslutats av kommunfullmäktige och index-uppräknas varje år. Avgift för sotning fr.o.m. 2017-06-01:

Sotning av

Taxa

Värmepanna fast bränsle 245 kr
Värmepanna olja 204kr
Öppen spis med insats, braskamin 185 kr
Övriga lokala eldstäder 162 kr
Grundavgift tillkommer enligt nedan
Fast boende 105 kr
Fritidshus 223 kr

 

Avgift för brandskyddskontroll fr.o.m. 2017-06-01:

Brandskyddskontroll (grundavgift samt kontrollavgift)

Taxa

Helårsbebott hus, grundavgift 321 kr
Fritidshus, grundavgift 400 kr
Eldstad med tillhörande rökkanal, kontrollavgift 388 kr
Ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten, kontrollavgift 216 kr
Exempel på total avgift för helårsbebott hus med en eldstad 709 kr
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning uttas timersättning 517 kr/tim
För övriga objekt samt efterkontroll sker debitering per timma 517 kr/tim

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 17 december 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Brandkåren 792 80 MORA
  Tel: 0250-267 50
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-135 52

  Besöksadress:
  Eldsläckarevägen 9
  792 36 MORA

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213