Grundläggande brandskydd

Enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap §2:

"Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand."

Brandkåren erbjuder utbildning i grundläggande brand- och säkerhet.

Ange alt-text här.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge deltagarna förståelse för hur brand och olyckor kan förebyggas genom att arbeta systematiskt. Kursen ger också deltagaren förmåga att hantera vanligt förekommande släckutrustning.  

Tidsåtgång

Utbildningen tar normalt ca 3 timmar.

Antal deltagare

Maximalt antal deltagare är 18 st.

Plats

På brandstationen eller enligt annan överenskommelse.  

Kostnad

6105 kr exkl. moms

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 januari 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Peter Bäcke Stf. Räddningschef
    Mora Brandkår
    Eldsläckarevägen 9
    792 36 Mora
    Tel: 0250-267 55

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213