Dataskyddsförordningen

Information om behandling av personuppgifter

Inom Mora kommun behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig i olika sammanhang, till exempel när du gör en ansökan/anmälan på någon av kommunens blanketter. Det innebär att uppgifterna kommer att behandlas i någon form av register. Det gör vi enligt de regler som finns i dataskyddsförordningen som gäller i hela EU (GDPR = General Data Protection Regulation) eller med stöd av annan lagstiftning.

Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ditt ärende och enligt gällande lagar. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma att bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

De uppgifter som du har lämnat till oss får bara användas för det ändamål som var aktuellt när vi fick ta del av dem, men om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen, som betyder att medborgare, media och myndigheter har rätt att ta del av de allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda hos oss.

Personuppgiftsansvarig i Mora kommun är respektive nämnd. Varje förvaltning eller verksamhetsområde har närmare detaljer om personuppgifterna som behandlas hos dem, såsom vilka uppgifter, i vilket syfte de finns, om uppgifterna hämtats från eller skickas till annan part, lagringstid och om uppgifterna kommer att behandlas i ett land utanför EU.

De personuppgifter som vi behandlar om dig kan komma att delas med flera verksamheter inom kommunen eller med andra myndigheter, som Skatteverket, SCB, Polisen och Försäkringskassan. Det beror på vad ditt ärende gäller och vilka skyldigheter kommunen har till exempel vid myndighetsutövning. Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Om personuppgiftsbiträden överför dina uppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EUs regler.

Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas eller har klagomål, ber vi dig att i första hand vända dig till den som handlägger ditt ärende eller till respektive förvaltning/verksamhetsområde som handlägger ditt ärende och är insatt i just den personuppgiftsbehandlingen. Information om förvaltningarnas dataskyddskontaktpersoner finns här.

Vi har även ett dataskyddsombud som man kan vända sig till vid klagomål eller frågor om kommunens sätt att behandla personuppgifter. Dataskyddsombudet nås enklast via kommunens e-post, This is a mailto link, eller genom växeln, telefon 0250-260 00.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du även rätt att skicka klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, men vi uppskattar om du vänder dig till oss först så att vi försöker lösa problemet tillsammans med dig.

 

Dina rättigheter som registrerad:

Precis som tidigare har du rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har som rör dig, vilka uppgifter det är, varifrån de kommer, syftet med behandlingen och vilken laglig grund vi har till att behandla dina uppgifter. Kontakta oss via kommunens e-post, This is a mailto link eller genom växeln, telefon 0250-260 00.

Du kan begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, rättelse av dina uppgifter, att vi begränsar behandlingen, göra invändningar eller begära radering och flytt av dina uppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta oss via kommunens e-post This is a mailto link, eller genom växeln, telefon 0250-260 00 och berätta vad du vill göra.

Om du har lämnat ett samtycke för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter, så har du när som helst rätt att återkalla det. Vänd dig dit du lämnat samtycket så hjälper de till med det.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 mars 2010.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213