Diarium och arkiv

Diarium

Ett diarium är ett register där inkommande och utgående handlingar registreras.

Arkiv

Inkomna och upprättade dokument förvaras i arkiv. Det är en förvaringsplats för dokument och protokoll.

Hur detta görs regleras i arkivlagen och kommunen har också upprättat ett arkivreglemente som beskriver hur dokumenten ska hanteras.

Allmänna handlingar i arkivet är tillgängliga för allmänheten. Vill du ha del av en sådan handling är kommunen skyldig att snarast utlämna den. 

Länk till Kommunarkiv

Regler för sekretess

I Sverige gäller offentlighetsprincipen. Syftet är att ge medborgarna insyn i den kommunala verksamheten.

Offentlighetsprincipen innebär bland annat att du har rätt att ta del av alla handlingar som inte är sekretessbelagda. De flesta handlingar är offentliga.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 oktober 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213