Enkäter, undersökningar

Morapanelen: Fortsatt deltagande och frågeområden

Morapanelen: Attitydundersökning

Morapanelen: Attitydundersökning (Frisvar)

Morapanelen: Rapport om demokrati, delaktighet och inflytande

Morapanelen: Rapport om centrumutveckling

Morapanelen: Rapport om trygghetsfrågor

Morapanelens bedömning av mora.se

Morapanelen: Omröstning om stor dalahäst i centrum

Bilden av Mora

- enkätundersökning bland Morabor 

 

Imageundersökning

Vilken bild har allmänheten av Mora? Undersökningen har gjorts av Synovate bland 1 000 slumpmässigt utvalda svenskar.

Kommunkvalitet

Denna sammanställning är ett resultat av kommunens deltagande i ett projekt drivet av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vilket pågått under 2007. Syftet är att presentera medborgare och förtroendevalda ett resultat av kommunens verksamhet utifrån ett medborgarperspektiv och ge förutsättningar att kommunicera kring kvalitetsfrågor. 41 kommuner deltog. 

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken -  LUPP  

Kvalitetsredovisning (Samtliga skolformer)

2009
2008
2007 

Medarbetarundersökning 2014

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213