Förvaltningsorganisation

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens tjänstemannastab. Dess roll är att utgöra ett professionellt ledningsstöd till kommunstyrelsen och att vara kommunstyrelsens förlängda arm.

För- och grundskoleförvaltningen

För- och grundskoleförvaltningen ansvarar för barnomsorg, utbildning och integration.

Brandkåren

Räddningstjänsten ansvarar för brand- och räddningsuppdrag inom Mora kommun.

Gymnasieförvaltningen

Gymnasienämndens förvaltning är all personal: lärare, rektorer och administrativ personal inom verksamhetsområdet i de tre samverkande kommunerna (Mora, Orsa, Älvdalen) anställda.

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen driver kommunens fyra folkbibliotek, Kulturskolan Miranda, ungkulturhuset Rosa Huset och Mora bygdearkiv. Förvaltningen anordnar kulturprogram och utställningar och svarar för stöd och bidrag till föreningar och studieförbund.

Miljökontoret

Miljökontoret arbetar för att skydda människors hälsa, säkerställa god livsmedelshygien, bevara den biologiska mångfalden, främja hushållning av naturresurser och förhindra utsläpp som förorenar luft, mark eller vatten.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för omsorgen om äldre- och funktionshindrade samt för stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna samt för tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen.

Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa

Bygglovsenheten handlägger frågor om förhandsbesked, bygg-, mark- och rivningslov samt byggnaders tekniska egenskaper.

Tekniska förvaltningen

Tekniska nämnden ansvarar för uppgifter avseende, gator och allmänna platser, anläggningar för idrott och fritid, kommunens fastigheter, mark och exploatering,  stadsnät, vindkraftverk, skog, handläggnings av bidrag till kommunens idrottsföreningar med mera.

 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Mora kommun Fredsgatan 16
  792 80 Mora
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-186 42

  Öppettider växel och reception: vardagar kl. 07.45-12.00, 12.45-16.30

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213