Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens tjänstemannastab. Dess roll är att utgöra ett professionellt ledningsstöd till kommunstyrelsen och att vara kommunstyrelsens förlängda arm. Kommunledningskontoret ska bistå kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Det ska också företräda helheten och att kommunicera och samspela med delarna, stå för spelregler och policydokument och att driva utvecklingen så att den svarar mot framtidens krav. 

Kommunledningskontoret (KLK) leds av kommundirektören. KLK ska på uppdrag av kommundirektören bereda inkommande ärenden, utarbeta underlag för kommunstyrelsens beslut samt säkerställa genomdrivandet av dessa.

Kommunledningskontoret organiseras i fem stabsenheter. Enhetscheferna med stabsfunktion är direkt underställda kommundirektören.

klk-org-2013-08 Visa större bild

Kommundirektören

Kommundirektören är kommunens ledande tjänsteman, ansvarig inför kommunstyrelsen och chef för förvaltningscheferna och kommunledningskontorets enhetschefer med stabsfunktion. Kommundirektören är ansvarig för kommunledningskontoret. Kommundirektören har det yttersta ansvaret för att verkställa kommunstyrelsens beslut.

 • Leder, samordnar och utvecklar kommunens verksamheter så att de bedrivs effektivt och i enlighet med politiskt uppsatta mål och fattade beslut.
 • Leder kommunens samlade verksamheter så att lagstiftning, policydokument och riktlinjer efterlevs samt att kommunstyrelsens krav på servicenivå, kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet uppnås.
 • I egenskap av kommunens ledande tjänsteman företräda Mora kommun inom och utom kommunen.
 • Ansvarar för att utveckla och förankra säkerhetsarbetet för samtliga verksamheter.

 

 

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Peter Karlsson Kommundirektör
  Kommunledningskontoret
  Badstugatan 2
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 03

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213