Kansli

Kanslienheten ska stå för administrativ trygghet, säkerhet och utveckling av såväl den egna som övriga kommunförvaltningars ärendehantering och administration.

Kanslienheten arbetar med kansliuppgifter, utredningar, IT-stöd till personal i kommunens verksamheter, växel/receptionsuppgifter, kopiering, distribution av post och handlingar i vaktmästeriet samt överförmyndarhandläggning i en gemensam samverkan med Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik, Leksand och Vansbro kommun.  


Centralarkiv

Integration

Kontaktcenter (Växel/Reception, Kontorsförråd) 

Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 maj 2013.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213