Utvecklingsenheten

Utvecklingsenhetens övergripande uppdrag är att verka för långsiktig och hållbar utveckling av Moras näringsliv och strategiska samhällsplanering (miljö, infrastruktur och social hållbarhet). Utvecklingsenheten är en stabsenhet inom kommunledningskontoret och bedriver sitt arbete på uppdrag av kommunstyrelsen.

Ett av utvecklingsenhetens viktigare uppdrag är att skapa förutsättningar för ett starkt näringslivsklimat i Mora. För att kunna göra det, arbetar vi utifrån kommunens näringslivsstrategi med fyra fokusområden: trafik och infrastruktur, övergripande samhällsplanering, kommunikation, dialog och service samt kompetensförsörjning.

Kontaktinformation

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 augusti 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213