Socialförvaltning

Socialförvaltningen ansvarar för omsorgen om äldre- och funktionshindrade samt för stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna samt för tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen. Verksamheten regleras bland annat genom Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, Alkohollagen.

Socialförvaltningen är indelad i två avdelningar

Äldreomsorgen som ansvarar för hemtjänst, korttidsvård, särskilda boenden, färdtjänst, anhörigstöd och verksamhetens hälso- och sjukvård.

Individ- och familjeomsorgen och handikappomsorgen, som ansvarar för insatser enligt Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (gruppbostäder, korttidsboende, personlig assistans, daglig verksamhet m m), sysselsättning, boendestöd, stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna samt för tillstånd och tillsyn enligt Alkohollagen.


 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Socialtjänstens reception Socialförvaltningen
  792 80 MORA
  Växel: 0250-264 00
  Fax: 0250-171 26

  Besöksadress:
  Prostgatan 7

  Ordinarie öppettider:
  måndag - fredag 8.00 -16.00
  Lunchstängt 12.00 - 13.00

  Vid akuta ärenden efter kl. 16.00 samt under helg, kontaktar man socialjouren.

   

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213