Kartenheten

Kartenheten är en avdelning inom Stadsbyggnadsförvaltningen och ansvarar för att de två kommunerna har en fungerade kart- och mätverksamhet. Vår verksamhet vänder sig till både allmänheten och näringslivet.

Kartenhetens huvuduppgifter gällande kart- och mätverksamhet är:

  • Framställa och tillhandahålla kartor över kommunen
  • Utföra utstakning och lägeskontroll av byggnader
  • Utföra olika typer av mätuppdrag

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 april 2011.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213