Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen lyder under tekniska nämnden som ansvarar för uppgifter avseende gator och allmänna platser, anläggningar för idrott och fritid, kommunens fastigheter, mark och exploatering,  stadsnät, vindkraftverk, skog, handläggning av bidrag till kommunens idrottsföreningar m.m. 

Ibland kanske du ser fel eller faror före oss. Därför har vi nu skapat tre enkla sätt för dig att felanmäla/lämna synpunkter på saker som du tycker bör åtgärdas i vår kommun.

Vid akuta ärenden då risk föreligger för personskada eller allvarlig skada på egendom ring 112.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 januari 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213