Fastighetsförvaltning

Förvaltarna förvaltar kommunens samtliga bebyggda fastigheter som t.ex. skolor, förskolor, förvaltningskontor m.m. Det viktigaste målet är att tillhandahålla sunda och säkra lokaler till en rimlig kostnad för kommunens kärnverksamheter. Ett annat viktigt mål är att säkerställa att kommunens byggnader bibehåller sitt ekonomiska värde genom en god skötsel och ett systematiskt fastighetsunderhåll.

Förvaltarna är kommunens byggherre och planerar, upphandlar och leder entreprenader vid ny-, om- och tillbyggnad av fastighetsbeståndet.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 april 2013.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Kristina Nyström Fastighetsadministratör
    Tekniska förvaltningen förvaltningsstöd
    792 80 Mora
    Växel: 0250-26205

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213