Fritid

Verksamhetens mål är att idrotts- och fritidsanläggningarna ska medverka till att alla kommuninnevånare skall kunna erhålla en stimulerande, varierande och innehållsrik fritid. Verksamheten erbjuder kommuninnevånare, turister, föreningar och skola olika möjligheter till idrotts- och fritidsaktiviteter.

De anläggningar som finns inom verksamheten innefattar bl.a.

Utöver detta ansvarar förvaltaren också för gästbryggor i Saxviken, skötsel och underhåll av ett 10-tal friluftsbad med tillsyn av badbryggor och livbojar m m, tillsyn och underhåll av Siljansledens vandrings- och cykelled och iordningsställande av anläggningar för div. punktarrangemang.

Anläggningarna är öppna under hela året för sommar- och vinteraktiviteter.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 november 2011.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Lasse Ericsson Fritidschef
  Tekniska förvaltningen
  Fredsgatan 16
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 08
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-139 48

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213