Mark/skog

Verksamhetens mål är att se till att det finns byggbar mark för bostäder, handel och industri.

Förvaltaren säljer, köper och byter mark för kommunens räkning. Företagare kan köpa tomt för sin verksamhet (industri, handel, kontor). Du som vill bygga en villa kan köpa en småhustomt. Vi kan även i viss utsträckning tillhandahålla markområden för hyresrätter/bostadsrätter.

I verksamheten ingår också uppgifter som att handlägga exploateringsärenden, arrenden, servitut och ledningsrätter, nyttjanderätter, förköpsärenden samt att ansvara för skötsel av obebyggda tomter och en del av den övriga obebyggda marken.

Det formella ansvaret för kommunens skogar och de kommunala naturreservatenligger också på förvaltningsområde mark/skog.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 10 januari 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Pierre Magnusson Förvaltare mark/skog
  Tekniska förvaltningen
  Fredsgatan 16
  792 80 Mora
  Tel: 0250-262 10
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-139 48

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213