Integration, etablering i samhället

”Den snabbaste vägen till integration går via jobb, svenska språket och delaktighet i det civila samhället"

Integration, etablering i samhället

För integrationsenheten är detta fokusområden i arbetet. Med hjälp av olika projekt och aktiviteter vill vi främja integrationen och därigenom öka möjligheten till arbete för målgruppen genom samverkan med arbetsgivare och civilsamhällets olika aktörer

 

Enligt bosättningslagen, som trädde i kraft den 1 mars 2016, är en kommun skyldig att efter anvisning från Migrationsverket ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd.

 

Anvisningar till kommunerna omfattar nyanlända som vistas i Migrationsverkets anläggningsboenden och kvotflyktingar. De nyanlända som själva väljer att flytta till Mora har rätt till kommunens insatser på samma villkor som övriga kommuninvånare.

 

Under två år från bosättningsdatum har integrationsenheten skyldighet att ansvara för att individerna får den service som kommunen är skyldig att erbjuda i enlighet med de lagar och förordningar som råder. I mottagandet ingår att:

 

·        ordna med bostad

·        ge praktiskt stöd vid själva bosättningen

·        anmäla till SFI-undervisning

·        skriva in medföljande barn i barnomsorg, förskola och skola

·        erbjuda samhällsorientering, 60 timmar

·        erbjuda andra insatser för att underlätta etableringen i samhället och förbättra integrationen, till exempel samverka med föreningar och frivilliga organisationer

 

Bostäder

En av de stora utmaningarna för enheten är att hitta permanenta lösningar på boende för målgruppen. Med den bostadskö som Morastrand för närvarande har är det svårt att hitta hyresrätter. Därför jobbar enheten också med andra lösningar.

 

Vi har projektet ”Öppna din dörr” men vi kontaktar även personer som annonserar om uthyrning i olika medier, till exempel Blocket. 

Öppna din dörr och gör en god insats

Projektet Öppna din dörr vänder sig till privatpersoner med förhoppning om de har ett rum i en villa, en stuga på gården eller annat som de kan tänkas sig att hyra ut till nyanlända för en längre period. Just nu är det ett stort tryck på Mora kommun att ta emot och ordna boenden åt människor som är anvisade till oss och vi hoppas att du som Morabo vill göra en insats.

Du bestämmer om du vill hyra ut till en barnfamilj, ett par eller någon vuxen ensamstående. Integrationssamordnare från Mora kommun hjälper till att matcha ihop hyresgäst och hyresvärd. Vi hjälper även till med upprättande av hyreskontrakt.

Här finns utförligare information och anmälningsblankett 
Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 november 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Åke Nyström Chef integrationsenheten
    Kommunledningskontoret
    792 80 MORA
    Tel: 0250-261 06 (mobil anknytning)
    Växel: 0250-260 00

Mottagning

Besöksadress:
Kyrkogatan 22
792 33 Mora

Öppettider:
Tisdag: Drop-in kl. 10 -12 & 13 - 16
Onsdag: Bokade tider
Torsdag: Bokade tider
Mora kommuns växel: 0250 - 26000
This is a mailto link

 

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213