Invandring och integration

Nyanlända med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd

Mora kommuns integrationsenhet tar emot och bosätter nyanlända som har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i enlighet med Bosättningslagen som trädde i kraft den 1 mars 2016.

Kommunen har skyldighet att erbjuda:

 • Praktiskt stöd vid själva bosättningen
 • SFI-undervisning
 • Samhällsorientering, 60 timmar
 • Barnomsorg, förskola och skola för medföljande barn
 • Boende för ensamkommande flyktingbarn (hanteras av kommunens socialtjänst och ej via integrationsenheten)
 • Andra insatser för att förbättra integrationen, till exempel samverka med föreningar, frivilliga organisationer, språkvänner mm

Migrationsverkets bosättningsenhet anvisar de nyanlända som ska bosätta sig i kommunen. Integrationsenheten hjälper den nyanlända familjen att komma till rätta i bostaden och orientera sig i lokalsamhället.

En bosättning i kommunen kan även ske på den nyanländes eget initiativ. Den nyanlände ordnar då en bostad i kommunen på egen hand. I båda fallen blir den nyanlände formellt sett kommunmottagen.

Under de två första åren i kommunen tillhör den nyanlände målgruppen för etableringsinsatser. Det regleras i Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända. Det är Arbetsförmedlingen som är huvudansvarig för det så kallade "Etableringsreformen". Kortfattat innebär den att deltagaren ska delta i olika aktiviteter 8 timmar per dag, till exempel SFI, praktik och samhällsorientering.

De som invandrar till Mora från främmande land, på icke flyktingliknande grunder, har också möjlighet att ta del av SFI, samhällsorientering och projektet språkvän. För att få flytta till Sverige som invandrare måste man normalt sett kunna visa att man har fått ett arbete, har egen försörjning eller flytta ihop/gifta sig med någon som redan bor här.


Navet

Är ett nätverk, där flera organisationer i Mora är representerade. Vi försöker hitta samarbete kring arbetet med nyanlända.

I Navet finns bland annat Mora församling, Hemslöjdens vänner, Mora bibliotek, Röda korset, Folkhögskolan, Mora kommuns integration samt olika idrottsklubbar  representerade.

Språkvän

Projektet riktar sig till nyanlända som vill träffa svenskar och etablerade svenskar som vill träffa nyanlända. Syftet med projektet är att nyanlända ska få bättre möjlighet att integreras i samhället, skapa kontakter och samtidigt få kunskaper i svenska språket. 
Mer information om projektet finner du här.

Öppna ditt hem

Just nu är det ett stort tryck på Mora kommun att ta emot och ordna boenden åt de nyanlända som blir anvisade till kommunen. Nu kan du som Morabo göra en insats att skapa bättre förutsättningar för de som har fått uppehållstillstånd att bosätta sig i Mora och integreras i det svenska samhället.

Här finns utförligare information och anmälningsblankett.

Asylsökande

Flyktingar som söker asyl i Sverige registreras hos Migrationsverket. Det är Migrationsverket som beslutar om vilka flyktingar som får uppehållstillstånd och rätt att stanna i Sverige. Som asylsökande blir man normalt sett hänvisad till ett anläggningsboende. Det finns även personer som under asylutredningen väljer att bo i eget boende, tex släktingar eller vänner. Migrationsverket har det fulla ansvaret i båda fallen och betalar ut en så kallad LMA-ersättning till den asylsökande. När en asylsökande eventuellt får ett uppehållstillstånd övergår ansvaret till Arbetsförmedlingen (etableringsprogrammet) och den mottagande kommunen.

Under asyltiden har dock kommunen ett direkt ansvar för att erbjuda barn skola och barnomsorg.

 

Har du frågor, tankar eller förslag om integrationen i Mora är du alltid välkommen att höra av dig!


 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 april 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Åke Nyström Chef integrationsenheten
  Kommunledningskontoret
  792 80 MORA
  Tel: 0250-261 06 (mobil anknytning)
  Växel: 0250-260 00

 

 

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213