Energiplan

De energislag vi använder påverkar vår miljö. I Mora kommuns energiplan beskrivs den röda tråden för energiarbetet i kommunen.

Mora kommuns energiplan består av ett antal mål och åtgärder, både för den kommunala organisationen och för kommunen i sin helhet. Här finns långsiktiga och övergripande mål (25-50 år) och delmål på kort sikt för vad som behöver göras på vägen till ett uthålliga energi- och transportsystem. Planens åtgärder syftar till att nå delmålen. Energiplanen följs årligen upp genom ett bokslut.

Vill Du titta närmare på planen eller boksluten klicka på länkarna här nedan.


Energi- och klimatplan 2011-2014 (mål och åtgärder)  

Fakta och underlag

 

Exempel ur Moras enerigplan

 • Den genomsnittliga användningen per invånare av fossila bränslen i Mora kommun bör till 2050 minst halveras. Efter 2025 bör i stort sett ingen olja användas för uppvärmning.
 • År 2010 ska tillförd energi i kommunala byggnader minska med 10% (jämfört med 2005) och fossila bränslen för uppvärmning ska i stort sett fasas ut. 
 • Åtgärder för att nå målen är t ex energieffektivisering, utbyggd fjärrvärme, energiarbete i skolor och energirådgivning. 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 januari 2012.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Eva Larsson Miljösamordnare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 52 (mobil ankn)

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213