Moras miljömål

Miljö- och naturvårdsplan för Mora kommun 2008-2011 eller Moras miljömål syftar till miljömässigt hållbar utveckling i Mora och att kommunen ska ta sin del av ansvaret även utanför Mora. I planen anges 26 delmål och 28 åtgärder.

Moras miljömål

Senaste uppföljningen (2009) av Moras miljömål

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 augusti 2010.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Eva Larsson Miljösamordnare
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 52 (mobil ankn)

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213