Statistik/prognoser

Befolkning

Den 31/12 -2017 hade Mora kommun 20369 invånare.

Befolkningsstatistik 2017-2030

Befolkningsenkät
En undersökning som visar hur befolkningen i Mora mår.
Hälsa på lika villkor 2014 

Faktablad statistik om Mora - Folkhälsomyndigheten vår 2016
    

Prognoser

Befolkningsprognos 2017-2040

 

Historisk befolkningsstatistik

Befolkningsstruktur 1997-2012

Befolkningsutveckling 1960-2012

Födda-döda 1968-2012

In- och utflyttade 1968-2012

Medelålder 1981-2011

Medelålder 1998-2011

Moras befolkning, historik 1810-2012


 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 september 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213