Kommunfullmäktige 2010-11-02

1. Öppnande, upprop, behörighet och justering

2. Val av kommunfullmäktiges presidium

3. Allmänhetens frågestund (Ärendet utgick)

4. Presentation av fullmäktigeledamöter

5. Val av kommunfullmäktiges valberedning

1. Beslut om antal ordinarie ledamöter och ersättare

2. Val av ordinarie ledamöter och ersättare

3. Val av presidium

6. Val av revisorer till Mora kommun

7. Val av revisorer till Mora kommuns bolag

8. Val av revisorer till Stiftelsen Siljansfors skogsmuseum

9. Val av revisorer till Stiftelsen Vasaloppets Hus för perioden 2011-2014

10. Val av kommunstyrelse för perioden november 2010 till november 2014

1. Beslut om antal ordinarie ledamöter och ersättare.

2. Val av ordinarie ledamöter och ersättare.

3. Val av presidium.

11. Val av kommunalråd och oppositionsråd

12. Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2010-09-07 § 163:
Kommunfullmäktige antar förslag till Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda.

13. Mottagande av motioner, medborgarförslag, interpellationer och frågor

14. Delgivningar

1. Länsstyrelsens i Dalarnas läns protokoll 2010-09-20, slutlig rösträkning och mandatfördelning inklusive valda till kommunfullmäktige i Mora 2010-09-19, dnr 2010/118 110.

2. Information från revisorerna om regler för val av revisorer, dnr 2010/338 101.

3. Kommunfullmäktiges protokoll 2010-09-27.

4. Triple Steelix verksamhetsrapport 2010.

 

Kommunledningskontoret, 2010-10-21.


Bernt Persson                                   Katarina Jönsson
Ordförande                                         Kommunsekreterare

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213