Notarius publicus

Notarius publicus är latin och betyder offentlig sekreterare. Notarius publicus är någon som ska hjälpa till att kontrollera och godkänna olika uppgifter. En notarius publicus kan ha sitt uppdrag på en viss tid. Länsstyrelsen bestämmer vem som ska vara notarius publicus.

Vad gör notarius publicus?

 

Notarius publicus hjälper människor att:

  • styrka underskrifter eller andra uppgifter i ett viktigt ärende,
  • vara med när förvaringsrum öppnas eller stängs,
  • kontrollera lotteridragningar,
  • säga att någon är behörig att göra vissa saker.


Vem som är notarius publicus i Dalarna finner du på Länsstyrelsens hemsida.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 13 november 2013.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213