Äldres synpunkter tas till vara

24 maj 2011

Det sker bland annat genom att en årlig demokratidag för seniorer genomförs i Mora. Premiär i fjol, nu var det alltså andra gången.

Demokratidag för barn och ungdomar har funnits i 12 år och framgångarna där var anledningen till att seniorerna fick en alldeles egen dag i fjol. Den fick mycket beröm av deltagarna och därför föll det sig naturligt att fortsätta på den inslagna vägen. Förutom seniorer hade också politiker och tjänstemän från kommunen bjudits in för att lyssna och lära. 

Demokratidag, sen110517 Visa större bild

Styrs av mall

En demokratidag i Mora följer en sedan länge etablerad mall, oavsett om deltagarna är seniorer eller ungdomar. De inledande övningarna finns där för att skapa en gemensamhetskänsla innan det är dags för grupparbeten. Just den här dagen hade 32 personer samlats och då blev fyra grupper alldeles lagom. Som gruppledare hade medlemmar från Mora Ungdomsråd rekryterats, alla med erfarenhet från samma arbetsuppgifter vid tidigare demokratidagar för unga.

När kritikfasen börjar gäller det att lista det negativa och sedan får varje gruppmedlem med ett antal röda små "markeringspluppar" göra sina prioriteringar. Efter pluppandet vidtar visionsfasen där önskemålen får fritt spelrum innan de också pluppas och antar formen av en prioriteringslista. Det sista momentet är en granskningsfas där en handlingsplan tas fram som anger vad som ska göras av vem och när, var och hur det ska ske. Nu slutar inte processen där, några månader senare genomförs en så kallad "hör-ring" där ytterligare en genomgång sker av de idéer som fick genomslag vid demokratidagen.

Dagen inleddes med att kommunalrådet Peter Helander (C), tillika ordförande i kommunala pensionärsrådet, hälsade välkommen. Han gav också en kort resumé över det som diskuterades förra gången och vad som hänt med de förslag som ansågs viktigast.

- Resecentrum är nu beslutat och ska vara färdigbyggt den sista december 2013. Ett annat önskemål var att pensionärsrådet ska vara remissinstans i frågor som berör äldre och inte nog med det, dialogen ska dessutom dokumenteras. Fler bostäder är på gång, men ännu fler behöver byggas.

Demokratidag110517, sen Visa större bild
En stor del av dagen ägnas åt grupparbeten.
 

Tema: Bilden av Mora

Det är också namnet på en process som pågår i kommunen under medverkan av flera intressegrupper; näringslivet, landstinget, idrottsrörelsen, kyrkan och kulturen. Jon Svensson från reklambyrån Sprida gick igenom bakgrunden och de resultat som kommit fram genom ett par enkätundersökningar som gjorts.

Med det i åtanke startade grupparbetena vars resultat sedan redovisades i korthet innan avslutningen vid 14.30-tiden.

- Mycket av det som sägs här kommer också fram när ungdomarna träffas, kommenterade ungdomssamordnaren Åke Nyström. Kollektivtrafik, bostäder och skolmat/mat på äldreboenden är bra exempel.

En uppskattad dag

Att demokratidagen är populär gick inte  att ta miste på. Ett par röster som hördes:

- Fantastiskt bra, man får veta vad som pågår i kommunen och kan känna sig delaktig.

- Det här så bra, synd att inte fler äldre är här. Dagen borde nog marknadsföras bättre.

- Roligt att vi också får vara med och tycka till om det som berör oss.

Slutredovisning

Det som grupperna kommit fram till under dagens lopp hade noterats på blädderblock och bladen lämnades in för att finnas kvar som underlag för den kommande dokumentationen. Men en punkt fick varje grupp redovisa för de övriga och då nämndes följande:

Aktivera och premiera pensionärer

- Ge möjlighet till friskvård och motion, helst gratis

- Stavgång även i byarna

- Ordna med en lokal som kan användas som träffpunkt (Rosa huset)

- Kursverksamhet, till exempel datautbildning 

Kommunikationer

- Genomfart Mora

- Förbifart Mora

- Resecentrum

- Dalabanan

- Flyget 

Samarbete Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälen

- Utvecklas på alla nivåer

- Ett långsiktigt arbete

- Gemensam demokratidag för de fyra kommunerna  

Centrumplanering  

- Fler bänkar och bord i parkerna

- Grillplats på Saxnäs

- Soffor vid Saxviken

 

Sven-Erik Nilsson 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 maj 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213