Analys klar om bombfällning vid brandbekämpningen i Trängslet

28 september 2018
Flygbild över Trängslets skjutfält i Älvdalens kommun.Foto: Försvarsmakten. Visa större bild
Flygbild över Trängslets skjutfält i Älvdalens kommun från sommaren 2018. Foto: Försvarsmakten.

Under sommarens brandbekämpning i Trängslet i Älvdalens kommun provade räddningsledningen och försvarsmakten att släcka eld genom att släppa en bomb. Analysen av den alternativa släckningsmetoden är nu klar.

Slutsatsen av provet bedömer räddningsledningen och försvarsmakten som mycket lyckat. En framrusande front i ett målområde bedöms avstanna till följd av bombning, samtidigt visar resultatet inte på någon förvärring av brandförloppet på grund av tryckvåg längre bort från nedslagsplatsen. Räddningsledningen och Försvarsmakten bedömer att bombning är ett reellt alternativ om branden når ett så kallat ”worst case”-scenario.

Metoden har enbart testats vid ett tillfälle under fältmässiga former, ska den användas som ett verktyg i framtiden bör fler tester genomföras utan tidspress med möjlighet till mer avancerad dokumentation och analys av effekt och verkan. Att provet över huvud taget kunde genomföras var enbart möjligt tack vare nära och god samverkan mellan räddningsledning och Försvarsmakten.

Räddningsledningen och Försvarsmakten är överens att om fortsatt test och utvärdering av denna metod är önskvärd måste detta ske på Räddningsledningens begäran via till exempel MSB då Försvarsmakten varken har uppgiften eller resurserna för att utpröva denna typ av brandbekämpning på eget initiativ. Räddningsledningen och Försvarsmakten är dock överens om att det vore önskvärt att utpröva detta under kontrollerade och icke tidskritiska förhållanden.

Läs hela analysen här - Analys omfall Markus

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 september 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Johan Szymanski Räddningschef
  Mora Brandkår
  Eldsläckarevägen 9
  792 36 Mora
 • Peter Bäcke Stf. Räddningschef
  Mora Brandkår
  Eldsläckarevägen 9
  792 36 Mora
  Tel: 0250-267 55

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213