Arbetet med kommunplanen 2018 har inletts

1 mars 2017

Kommunplanen är Mora kommuns verksamhetsplan med budget. Här visar nämnderna sina verksamhetsmål och hur de fördelar de ekonomiska ramarna. Den 7 mars ska kommunstyrelsen besluta om planeringsanvisningarna för den nya kommunplanen.

Enligt de föreslagna planeringsanvisningarna kommer kommunstyrelse och fullmäktige att anta 2018 års kommunplan i maj och juni. Före det kommer en hel del planeringsarbete att ske med hur verksamhet och budget ska se ut nästa år.

Föreslår oförändrad skatt

I förutsättningarna i förslaget till planeringsanvisningar, föreslås att den kommunala skattesatsen ska vara oförändrad under 2018–2020.

Kommunen är dock beroende av konjunktur, sysselsättning, befolkningstillväxt och demografi, vilka är faktorer som påverkar skatter och generella statsbidrag. Den ekonomiska tilldelningen till nämnder och förvaltningar är därför i hög grad beroende av utvecklingen i riket och kommunens befolkningsutveckling.

Vägledande blir regeringens vårproposition och skatteprognoserna från Sveriges Kommuner och Landsting.

Moras befolkning fortsätter öka

Vid årsskiftet 2016/17 uppgick Moras befolkning till 20 295 personer. Det är en ökning med 194 personer från föregående årsskifte. Den beräknade befolkningsutvecklingen är av stor betydelse vid all planering av verksamhet och ekonomi.

– Mora växer och utvecklingen är positiv. Vår befolkning ökar och det ger en bra grund till att fortsätta med kommunens satsningar, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

– Fler bostäder, ny brandstation och en ombyggd genomfartsled är några viktiga satsningar vi står inför. Och eftersom barnafödandet ökar, måste förskolan byggas ut, fortsätter Anna Hed.

Konkreta mål och mätbara resultat

I planeringsanvisningarna föreslås ingen generell uppräkning av nämndernas ekonomiska ramar. Dock, görs liksom tidigare en avsättning för kostnadsökningar på lönesidan. Övriga kostnadsökningar ska inrymmas i den föreslagna ramen och hanteras genom effektiviseringar.

Varje nämnd och förvaltning i kommunen ska göra en verksamhetsplanering med budget för 2018, enligt planeringsanvisningarna.

I nämndplanerna ska egna mål konkretiseras. Målet ska beskriva det önskade resultatet och vara mätbart. Nämndernas planer ska också ha sin grund i fullmäktiges målområden och strategiska mål.

Den 19 juni ska kommunfullmäktige att fatta beslut om kommunplanen för nästa år. Kommunplanen kan sedan revideras under hösten.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 mars 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-266 19
    Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213