Överskott för kommunen år 2016

5 april 2017

Mora kommun slutför just nu arbetet med årsredovisningen för 2016. Förslaget till årsredovisning kommer att tas upp av kommunstyrelsen den 11 april och senare fastställas av kommunfullmäktige den 8 maj.

Av årsredovisningen framgår bland annat att kommunen kommer att göra ett överskott 60 miljoner kronor. Det är betydligt mer än det budgeterade resultatet, vilket beräknades till 5 miljoner kronor. Att överskottet blev så stort beror till stor del på de statsbidrag som kommen fick för flyktingmottagningen förra året.

År 2015 var ett rekordår när det gäller antalet asylsökande till Sverige och därför gick staten in med stora bidrag till kommunerna för att ta emot flyktingar och för att senare integrera nyanlända med uppehållstillstånd.

- Vi är naturligtvis glada över det positiva ekonomiska resultatet för 2016, men vi ska komma ihåg att det var i mycket ett undantagsår. Den här nivån av överskott kan vi inte räkna med i framtiden, säger Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande i Mora.

- Det var den exceptionella flyktingsituationen som gjorde att staten gav stora bidrag för att vi skulle klara mottagandet och integreringen av våra nya kommunmedborgare, säger Anna Hed.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 april 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anders Rosén Kommunikationschef
  Kommunledningskontoret
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 02
  Mobil: 070-330 97 13

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213