Årsredovisningen för 2014 visar positivt resultat

14 april 2015
pengar Visa större bild

Resultatet för Mora kommuns årsredovisning 2014 visar ett resultat på 3,9 miljoner kronor. Men resultatet är ändå 2,6 miljoner kronor lägre än budgeterat, vilket främst beror på underskott i socialnämnden och för- och grundskolenämnden samt minskade skatteintäkter.

I resultatet på 3,9 miljoner kronor ingår också realisationsvinster, det vill säga vinster vid försäljning av anläggningstillgångar och finansiella placeringar, på 4,4 miljoner kronor. Dessa vinster får inte räknas in i det kommunala balanskravet. Det innebär att resultatet avstämt mot balanskravet är - 455 000 kronor.


Eftersom utvecklingen av det beräknade skatteunderlaget är lägre i förhållande till snittet för en tioårsperiod kan kommunen använda sig av resultatutjämningsreserven för att täcka underskottet och redovisar därmed ett balanskravsresultat på +/- 0.


– Trots fortsatt underskott hos två av kommunens större nämnder och ingen återbetalning från AFA försäkringar, som skett föregående år, har kommunen lyckats hålla i resultatet, säger ekonomichef Lena Fagerlund.


Kommunstyrelsen lämnade under tisdagen över årsredovisningen för 2014 till revisorerna för granskning. Sedan behöver kommunfullmäktige godkänna den och dessutom besluta om att använda 455 000 från resultatutjämningsreserven för att täcka det negativa balanskravsresultatet.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 april 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213