Asylboendet i Gesunda öppnat

26 september 2014

gesunda wärdshus

Mora kommun har nu fått information om att de första flyktingarna har kommit till asylboendet i Gesunda. Inledningsvis rör det sig om 85 personer.

​Migrationsverkets besiktning av lokalerna på Gesundaberget är avklarade. Efter att lokalerna blev godkända blev det en kort process till dess att de första boende kom till Gesunda.

Mora kommun kommer nu att ha en kontakt med Hero, företaget som driver det tillfälliga asylboendet, för att se över hur många av de asylsökande som kommit som är barn och ska erbjudas skolgång.

Under de senaste veckorna har även flera intressenter i form av privatpersoner och organisationer kontaktat kommunen och visat intresse för att på något sätt finnas med och stötta de asylsökande för att skapa goda möjligheter för att de ska känna sig välkomna i samhället.

Det handlar om att man vill skänka kläder, erbjuda socialt stöd, hjälpa till med barnpassning och även utbildningsstöd i svenska och kunskaper om det svenska samhället.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 september 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Roger Torlamb Enhetschef öppna insatser IFO
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-264 46

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213