Avtalet med Grönklittsgruppen klart - kommunen säljer Mora Parken

17 juni 2014

Moraparken

Efter tisdagens KS-sammanträde föreslår nu kommunstyrelsen att kommunfullmäktige fattar beslut om försäljningen. Grönklittsgruppen tar över som ägare av Mora Parken den 1 augusti. Men avtalet ger också Mora kommun ett ägande i Grönklittsgruppen AB.

Bedömningen är att Mora kommun får en välkänd, stabil köpare som redan driver verksamhet inom kommunen och regionen. Grönklittsgruppen har samma affärsidé som kommunen, nämligen att utveckla Mora Parken vidare som en tillgång för besöksnäringen och därmed stärka både Mora och regionen.

Grönklittsgruppen förvärvar samtliga aktier av kommunen för 9,1 mkr. Hela köpeskillingen betalas med nyemitterade aktier i Grönklittsgruppen och det innebär att Mora kommun blir delägare i Grönklittsgruppen med 2,9 % av aktierna. Moraparken AB:s lån till Kommuninvest, som för närvarande uppgår till 42 mkr, skall lösas av Grönklittsgruppen till ett belopp om 36 mkr och av Mora kommun med resterande del.

Grönklittsgruppen förbinder sig också att utan tidsbegränsning se till att allmänheten har tillgång till Prästholmen, samt att Vasaloppet alltid ska ha möjlighet att disponera Vasaloppsarenan med tillhörande anläggningar och skidspår för aktiviteter året runt om dessa är belägna på Mora Parkens fastighet.

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 17 juni 2014.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Peter Karlsson Kommundirektör
    Kommunledningskontoret
    Badstugatan 2
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 03

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213