Beslut om Familjens hus i Mora

11 november 2014

Kommunstyrelsen beslutade under tisdagens sammanträde att tillsammans med landstinget Dalarna etablera Familjens hus i Mora. Tekniska förvaltningen har nu fått i uppdrag att ta fram förslag på lämplig lokal.

 

 Familjens hus i Mora

Mora kommun har fört diskussion med landstinget Dalarna i många år om att etablera en gemensam familjecentral, nu blir det verklighet. Syftet med Familjens hus är att kommun och landsting ska kunna samverka kring främjande och förebyggande insatser för barn och föräldrar. Att personalen kommer att sitta på samma ställe möjliggör bättre förutsättningar för samverkan för att kunna få en bättre helhetsbild av familjers behov.

Personal som ska ingå ifrån kommunen är familjebehandlare och socialsekreterare (socialförvaltningen), öppna förskolan, familjepedagog och specialpedagog för förskolan (barn- och utbildningsförvaltningen). Från landstinget ska barnmorskemottagning, mödrahälsovård, barnhälsovård, och mödravårds- och barnavårdspsykolog finnas.

Ambitionen är att familjecentralen ska vara klar för inflyttning senast den 1 juli 2016.

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 november 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213