Beslut om byggstart för ny brandstation

8 februari 2017

Skiss över ny brandstation i Mora Visa större bild
Så här föreslås Moras nya brandstation se ut. Foto: Tengbom

En modern brandstation som är redo för framtiden. Mora kommuns planer på att bygga en ny brandstation går framåt. Vid nästa möte ska kommunstyrelsen ta ställning till att sätta igång byggnationen.

Den nya brandstationen kommer att ligga i korsningen Mäxvägen/Svedjärnsvägen, precis intill industriområdet Örjastäppan. Detaljplanen är spikad och vann laga kraft i oktober 2016.

Effektiv och framtidssäker

Storleken på den nya brandstationen blir cirka 3 300 m2. En jämförelse med de nybyggda brandstationerna i Vansbro och Karlskoga visar att brandstationen i Mora kommer att bli yteffektiv.

– Vi har jämfört flera olika lokaler såsom kök, dagrum, logement, kontor med mera. Vi har inte störst tilltagen yta per anställd utan snarare tvärt om. Tillsammans med arkitekter och konsulter har vi lyckats utnyttja ytorna effektivt utan att inskränka på verksamhetens behov, säger räddningschef Johan Szymanski.

Brandstationen är också förberedd inför framtiden om verksamheten expanderar.

– Just nu pågår en förstudie om framtida räddningstjänstsamverkan samtidigt som befolkningen i Mora växer, vilket kan komma att ställa ökade krav på brandkåren. Vi räknar med att nyttja lokalerna i 50 år, säger Johan Szymanski.

Stort behov av ny brandstation

Den nuvarande brandstationen på Eldsläckarevägen byggdes 1955 och har stora brister ur arbetsmiljö-, verksamhets- och bärighetssynpunkt. Vagnhallen är inte dimensionerad utifrån dagens fordon, ledningsförmågan är i princip obefintlig och lokalerna är i mycket dåligt skick.

Totalt finns 85 miljoner kronor avsatta i kommunens investeringsbudget, varav 45 miljoner under 2017 och 37 miljoner under 2018. Kommunen räknar också med att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, kommer att bidra ekonomiskt.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge tekniska nämnden tillstånd att sätta igång byggnationen av Moras nya brandstation. Beslutet kommer att fattas vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 februari.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 februari 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Johan Szymanski Räddningschef
  Mora Brandkår
  Eldsläckarevägen 9
  792 36 Mora

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213