Beslut om ny kommunorganisation skjuts fram

19 januari 2018

Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutades att inte ta frågan om ny organisation för Mora kommuns förvaltningar vidare till kommunfullmäktige den 5 februari, vilket tidigare var planerat.

Anledningen är att få tid för ytterligare politisk förankring innan en eventuell ny kommunorganisation tas upp för beslut.

Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en rad underlag i samband med organisationsöversynen. Bland annat ska ett förslag till styr- och resursfördelningsmodell tas fram 2018. Under året ska även en lokalutredning kopplat till organisationen genomföras och mått som mäter medborgarnas uppfattning om kommunen tas fram.

Läs mer

Ny organisation föreslås för Mora kommuns förvaltning >>

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 januari 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-266 19
    Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213