Brandkåren förstärker utryckningsorganisationen

3 januari 2016

Fr.o.m. 1 januari 2016 har Mora kommun förstärkt brandkårens operativa organisation med en förstärkningsbrandman i beredskap (FIB). Sedan tidigare består utryckningsorganisationen av fyra heltidsbrandmän och fem deltidsbrandmän. Heltidarna har från larm till dess att brandbilen ska lämna station 90 sekunders anspänningstid medan deltidsbrandmännen har fem minuter.

brandbil
Förstärkningsbrandman i beredskap med brandbil 2 25-3070

I den senaste riskanalysen konstaterade Mora kommun att förmågan till rökdykning i kommunen behöver öka, eftersom antalet brand i byggnad är högre än rikssnittet liksom andelen äldre i kommunen, vilka är överrepresenterade i den nationella dödsbrandstatistiken. För att få påbörja rökdykning krävs minst fem man på brandplats, en arbetsledare och fyra brandmän.

För att effektivisera utryckningarna har därför en av deltidsbrandmännen försetts med ett eget utryckningsfordon, för att direkt vid larm kunna rycka ut med 90 sekunders anspänningstid. Som det varit idag ska brandmannen först åka till station i sin privatbil, därefter ta en liten brandbil och åka iväg för att hjälpa heltidsstyrkan. FIB skapar en möjlig tidsvinst på 3,5 minuter.

- På det här viset får vi en komplett rökdykarstyrka på 90 sekunder, något vi aldrig haft i Mora kommun. Vi hoppas att det ska kunna öka chanserna att rädda liv vid bränder i byggnader, säger räddningschef Johan Szymanski.

Samtidigt kan FIB:en befinna sig nära en olycka när larmet går, vilket gör att första skadebegränsande åtgärder kan påbörjas innan de stora brandbilarna kommer fram på plats.

- Det kan exempelvis handla om att skapa fria luftvägar åt en medvetslös person vid en trafikolycka, berättar brandman Matthias Grahn som till vardags arbetar som IT-chef i kommunen.

brandbil
Brandman Matthias Grahn visar utrustningen i bilen, komplett för att kunna utföra första skadebegränsande åtgärder om FIB kommer fram före de stora brandbilarna.


Projektet ska pågå under två år och utvärderas kontinuerligt. De brandmän som ingår i funktionen kommer att ha med sig utryckningsfordonet dygnet runt, både hemma i bostaden men även på deras ordinarie arbetsplatser.

- Trafiksituationen i Mora har också blivit värre de senare åren, det gör att det kan vara svårt att nå brandstationen inom fem minuter när trafiken står still genom centralorten. Utvärderingarna får visa om det här ger effekt, avslutar räddningschefen.

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 januari 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Johan Szymanski Räddningschef
    Mora Brandkår
    Eldsläckarevägen 9
    792 36 Mora

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213