Upprustning med hjälp av bygdemedel

9 juli 2015

 

Notskålar Udden Nusnäs

Varje år söks bidrag ur vattenregleringsfonderna så kallade ”bygdemedel” av olika föreningar. Inför utbetalning av medlen vill Länsstyrelsen ofta att kommunen ”synar” de åtgärder som genomförts. I år har hembygdsgården i Våmhus och notskålar i Nusnäs ”tittats till”.

 

byggnad vid Våmhus hembygdsgård

- Våmhus Gammelgård/hembygdsförening har rustat upp flera byggnader och bryggan.

- Renovering och stabilisering av notskålar på Udden, Nusnäs.

 

Fakta kring bygdemedel

Bygdemedlen byggs upp genom avgifter som vattenföretag, enligt vattendomar, betalar till fonder som Länsstyrelsen förvaltar. Dessa medel, bygdemedel, ska återföras till bygden och användas till investeringar som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. Så många som möjligt i bygden (kommunen) ska ha nytta av dessa medel.

Bygdemedel kan sökas framförallt av föreningar. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar, intresseföreningar och byalag söka bidrag

Ansökan sker till Länsstyrelsen senast sista december varje år. Därefter skickas ansökningarna på remiss till berörda kommuner. Kommunerna gör en prioriteringslista, sen beslutar och beviljar Länsstyrelsen om stöd. Beslut beräknas kunna meddelas under april-juni till de föreningar som sökt.

Ytterligare information på Länsstyrelsens webbplats

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213