Byggnation av bostäder för ensamkommande barn vid Tingsnäs

28 oktober 2014
Lundskruven Visa större bild
Här i kvarteret Lundskruven kommer nybyggnationen att ske.

Nya och bättre anpassade lokaler gör att man kan effektivisera och höja kvaliteten på verksamheten.

Kommunens verksamhet för omhändertagandet av ensamkommande barn finns idag på två platser i Mora, dels på Vasagatan och dels vid Tingsnäs. Verksamheten på Vasagatan kräver idag stora renoveringsinvesteringar, då det är bristande ventilation och andra problem med boende- och arbetsmiljön i lokalerna. Kommunen har istället tittat på möjligheterna att bygga nya bostäder i anslutningar till de redan befintliga lokalerna vid Tingsnäs. Vilket skulle innebära en mer sammanhållen verksamhet med en ökad effektivitet i personalorganisationen och kvaliteten i verksamheten skulle förbättras med nya och bättre anpassade lokaler.

Kommunstyrelsen ser byggnationen vid Tingsnäs som den bästa lösningen i dagsläget. Kommunen kommer därför att tillsätta en projektgrupp för genomförandet och det kommunägda bolaget Morastrand AB får i uppdrag att projektera och upphandla byggnationen. Kommunen har sedan tidigare antagit en trästrategi vilket kommer vara vägledande i byggprocessen.  

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 oktober 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213