Detaljplan för Noret norra är nu klart

22 juni 2015
Noret norra
Noret norra där nya bostäder ska byggas.
Detaljplan för nya bostäder i Noret norra antogs I måndags av kommunalfullmäktige.  

Syftet med detaljplanen i Noret norra är att möjliggöra ett varierat utbud av bostäder i form av flerfamiljshus, radhus, kedjehus och friliggande småhus. Ett särskilt boende planeras stå klart 2017 på området.  

Utformningen och utseendet på området både vad avser bebyggelse, gatumark natur- och parkmark kommer att regleras. Bebyggelsen ska vara högre och tätare mot väg 45 och lägre och glesare mot väster. 

Dela med andra
 • Dela på Google
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 juni 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Andrea Andersson Planarkitekt
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  Fredsgatan 12
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 57
  Växel: 0250-260 00

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213