Dialogkväll om flyktingsituationen

11 november 2015

Dialogmöte Andreasgården

Det var ett stort deltagande under tisdagskvällen när kommunen tillsammans med föreningar, frivilligorganisationer och näringslivet i Mora diskuterade den rådande flyktingsituationen.

En person kan inte göra allt men alla kan göra något, var temat på den dialogträff som Mora kommun anordnade under tisdagen på Andreasgården. Kommunalråd Anna Hed hälsade alla välkomna och berättade om att hon ofta får frågan vad jag som privatperson kan göra. Detta blev startskottet för kvällens diskussioner.

- Det görs väldigt mycket redan i dag och det finns flera goda exempel på sociala aktiviteter för att skapa en god integration för de asylsökande. Det är svårt att veta vad och hur vi kan bidra. Därför var det bra att träffas, ta del av erfarenheter och idéer på hur vi kan bygga vidare, säger Siv Hedström, Mora Lottakår.

Många positiva krafter och goda förslag diskuterades under kvällen. Det framkom att det saknas samordning kring frivilliga insatser för de asylsökande. Mora kommun har redan en arbetsgrupp som samordnar kommunens resurser. Arbetsgruppen kommer nu att sammanställa de förslag som framkom under dialogmötet och arbeta vidare med samordning och löpande information.

- Vår ambition är att så snart som möjligt få till en bra samverkan med föreningar, frivilligorganisationer och näringslivet i Mora. I går var en början med några av de krafter som finns i Mora, säger Åke Nyström, ungdomssamordnare.

 

Här finner du mer information om flyktingsituationen >>

 

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 november 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213