Dialogmöte i Nusnäs bystuga

21 november 2014

Nusnäs

Under torsdagskvällen deltog Mora kommun på ett välbesökt bymöte i Nusnäs. Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed inledde mötet med att berätta om den nya politiska majoriteten och vad de vill satsa på i den kommande mandatperioden.

- Några av de stora frågorna vi vill ägna oss åt under den kommande mandatperioden är att ta ansvar för kompetensförsörjning, fokusera på kärnuppgifterna vård, skola och omsorg, ge företagen bättre förutsättningar med en utvecklad infrastruktur och möjlighet till ökad sysselsättning. Men även kultur, fritid och idrott för att skapa meningsfulla aktiviteter. Vi måste arbeta tillsammans för att få kommunen att växa berättade Anna Hed under gårdagens möte.

Kommundirektören Peter Karlsson var också på plats och berättade hur kommunenstjänstemän ska arbeta för att genomföra politikernas visioner och göra dem till verklighet.

Under mötet fick byborna i Nusnäs även hör vad kommunen satsar på när det kommer till vatten, avlopp, fiber och kommande projekt för vägar. Göran Svensson VD för Nodava var på plats och berättade om framtagandet av kommunens nya plan för vatten och avlopp. Några bybor ville gärna veta hur prioriteringsordningen ser ut för vatten och avlopp och Görans Svensson hänvisade till det pågående planeringsarbetet. Daniel Nylén, Stadsnätschef berättar om bredband via Mora stadsnät och satsningen som pågår med fiber runt om i kommunen.

Under mötet lyfte byborna sina synpunkter om farliga korsningar och vägar som finns i byn samt om saknaden av belyst cykelväg in mot Noret. Kommunens deltagare som var med på plats tog emot synpunkterna och kommer att återkomma till byföreningarna för ett samarbete kring de olika områdena.

 - Vi vill gärna delta på bymöten och träffa våra kommunmedborgare och få höra deras åsikter och synpunkter. Det är jätteviktigt att ha en dialog om dessa frågor. Vi vill även hitta nya former och platser för möten som tilltalar medborgare i olika åldrar för att öka insynen, intresset och delaktigheten för vår kommun.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 november 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213