Sammanställning från dialogmöte om regional indelning

9 september 2016

Dialogmöte regional indelning

Mora kommun ska yttra sig över indelningskommitténs förslag, Regional indelning – tre nya län, och kommunstyrelsen har genom att anordna ett informations- och dialogmöte 30 augusti inhämtat kommuninvånarnas synpunkter i frågan. Här hittar du sammanställningen: Sammanställning från dialogmöte

 

Dokumentationen från dialogen finns även tillgänglig på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset.

Dialogmöte föreläsare Göran Carlsson

 

Tack alla som medverkade på informations- och dialogmötet och möjliggjorde sådana bra diskussioner!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 september 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-266 19
    Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213