Digitala infartstavlorna på plats

3 december 2014
digital infartstavla
 Nu är Moras infartsskyltar på plats, både digitala och analoga. Processen med att byta ut de gamla infartsskyltarna till nya skyltar och dessutom komplettera dessa med digitala informationstavlor har pågått under en längre period. Först upp under hösten var de fyra skyltarna i trä som ersätter de gamla timmerskyltarna. Det är extra roligt att teknik- och byggprogrammet på St. Mikaelsskolan varit med och tagit fram dem, från design och konstruktion till byggnation.
analoga infartsskyltar


Nu pågår det sista arbetet med att koppla ihop de två digitala tavlorna som är placerade vid E45 och Rv70. Tavlorna är på ca 20 kvadratmeter och kommer att välkomna och informera resenärer och invånare om publika evenemang i kommunen och dessutom ge samhällsinformation. På tavlorna kommer arrangörer ha möjlighet att informera om vad som händer i Mora. Budskapen kommer regelbundet att växlas. De kriterier som informationen ska uppfylla för att den ska platsa på tavlorna är framförallt reseanledningar till Mora, större publika evenemang och händelser eller ett brett allmänt intresse.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 december 2014.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213