Eldning utomhus

2 april 2015

Bränning av trädgårdsavfall kan leda till oönskad spridning och ibland även till att byggnader brinner upp. Vinden kan göra att gnistor far iväg och antänder byggnader och skogsmark. Elden kan också ge mycket rök, vilket kan orsaka störningar för grannar. Företag får inte elda!

Deltid

Nedan finns ett antal regler som kan vara bra att känna till. För majbrasor/kaser gäller anmälningsplikt eftersom du eldar efter mörkrets inbrott, ring brandkåren 0250-267 50. Vi vill veta plats, ansvarig person och ett telefonnummer. Nedan finns några tips inför eldningen, fler frågor och svar hittar du här eller på Din säkerhet.se

Före eldning

 • Placera elden så att omgivningen, till exempel byggnader eller fordon, inte skadas.

 • Säkerställ att eldningen är färdig före mökrets inbrott.

   

 • Före eldningen ska man förbereda för att kunna släcka. Det ska finnas ett vattenförråd och något att ösa på vattnet med, alternativt en vattenslang. Spadar, ruskor, krattor och liknande är också bra att ha vid släckning.

 • Eldning får bara ske av fibrösa material, till exempel grenar, kvistar och ris. Byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast och gasflaskor får inte eldas. De ska lämnas in till kommunens återvinningscentral.

 • Elda inte upp allt på en gång. Det är bättre att bränna lite i taget. Då minskar risken för spridning eftersom strålningsvärmen inte blir så hög. Dessutom blir det mindre rök och elden är lättare att släcka.

 • Eldning får inte ske så att bostadsområden, allmän väg eller järnväg rökbeläggs.

 • Eldning får inte ske så nära elektriska luftledningar, telefonledningar eller ledningsstolpar att de utsätts för värmepåverkan.

Under eldning

 • Lämna aldrig elden utan bevakning.

 • De personer som vaktar ska kunna de regler som gäller för eldningen och kunna hantera den släckutrustning som finns på plats. De ska också ha möjlighet att larma brandkåren.

 • Släckutrustningen ska vara lätt tillgänglig och fungera. Ändras vindens styrka eller riktning så att brandfaran ökar ska eldningen avbrytas.

Efter eldning

 • Bevaka elden till dess att risken för brandspridning är över.

 • Kontrollera att ingen glöd finns kvar. Använd mycket vatten.

 • Besök platsen efter några timmar för att kontrollera att elden är helt släckt.

 

 

  Dela med andra

  Kommentera sidan

  Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

  Vi tar tacksamt emot all feedback.

  // Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

  Sidan uppdaterad den 2 april 2015.

  Sök på webbplatsen

  Visste du att....

  ... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

  Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
  Org. nr: 212000-2213