Eldningsförbud

27 maj 2017

Uppdatering 30/5: Eldningsförbudet är nu hävt

Fr.o.m. fredag 26 maj 2017 råder eldningsförbud i Mora kommun. Grillning i iordningsställda grillplatser eller i grill på tomten är dock tillåten, all övrig öppen eld i naturen är förbjuden.

Aktuell brandrisk publiceras på www.dalarna.se/brandrisk och på telefon 0250-26001.

En naturvårdsbränning pågår på Solleröskogen i naturreservatet Fux-Andersknallarna under lördag 27 maj 2017, röken syns troligtvis på långt håll.

Kontakta räddningschefen vid frågor, tfn 0250-26753.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Johan Szymanski Räddningschef
    Mora Brandkår
    Eldsläckarevägen 9
    792 36 Mora

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213