En gemensam bild av vår vackra oas

24 augusti 2016
Vy över Saxviken i Mora Visa större bild

De höga besökssiffrorna visar att Mora är en attraktiv plats i Sverige och i världen. Nu fortsätter vi synliggöra och utveckla denna vackra oas och skapa en ännu mer attraktiv plats att leva och arbeta på.

Säg Mora och de allra flesta får positiva känslor, oavsett om de redan bor eller verkar här, hört talas om eller besökt Mora. Tillsammans utgör dessa känslor, erfarenheter, upplevelser och berättelser det som är platsvarumärket Mora.

För att få fram vad som är unikt med platsen genomförde Mora kommun i samarbete med företag och föreningar under 2015 flera undersökningar och workshops. Sammanlagt deltog över 1 000 personer, där alla på något sätt har ett intresse i Moras utveckling.

Utifrån detta arbete och den kännedom som finns av platsen har vi nu landat i en verktygslåda som företag, organisationer, föreningar och invånare kan använda för att tydliggöra sitt eget varumärke och samtidigt stärka platsvarumärket Mora.


Varumärkesplattform för Mora

En del av verktygslådan som har tagits fram är en varumärkesplattform som beskriver det som är unikt med Mora och det som ska synas i våra skyltfönster.

Plattformen består av tre delar: Position, Profilbärare och Personlighet.

Positionen
ska visa på en förflyttning av platsvarumärket Mora, ett framtida tillstånd som förstärker den äkthet och de tillgångar som Mora redan har idag. Positionen som Mora vill ta i framtiden är ”Mora – the active lifestyle of Sweden”. Ett begrepp som inte ska skrivas någonstans utan som ska skapa en riktning. Begreppet valdes att skrivas på engelska för att påminna oss att sikta globalt. Mora ska i framtiden vara den stad i Sverige som associeras med en aktiv livsstil.

För att kunna bygga ett hållbart och tydligt platsvarumärke har fyra profilbärare valts ut som ska fylla våra skyltfönster. Dessa är, Moraandan, Vasaloppet, Kulturkraft och Outdoor. Fyra starka tillgångar där kombinationen av dessa gör Mora unikt. Det är inte orden i sig som ska fylla skyltfönstren utan de berättelser som vi förknippar profilbärarna med. I plattformen beskrivs dessa tydligare för att lättare kunna använda sig av profilbärarna.

Precis som människor så har även en plats en personlighet. Detta är den sista delen i plattformen. Moras personlighet beskrivs som genuin, aktiv, välkomnande och vacker. Dessa ord är vägledande i Moras positionering och utveckling framåt och ska genomsyra all kommunikation om platsen.


Grafiskt uttryck

Platsvarumärket Moras officiella logotype Visa större bild

För att ytterligare stärka och skapa en enhetlig röst kring den kommunikation och de berättelser vi tillsammans bygger om Mora finns detta verktyg – en designmanual. I manualen finns en logotyp som syftar till att skapa en igenkänning samt fånga det som är unikt och genuint med Mora i en modern tappning.

Hjärtat i logotypen representerar den välkomnande och genuina moraandan och den hälsosamma och aktiva livsstilen. Färgerna symboliserar även de en aktiv livsstil med den dalablåa färgen med Siljan i tankarna men även så den mer klassiska röda färgen. I manualen finns även en bildstrategi för att ytterligare tydliggöra bilden av Mora.


Vad händer nu?

Detta platsvarumärke ska och får användas av alla som vill utveckla och marknadsföra Mora. När du använder dig av varumärket i din vardag drar du nytta av en gemensam ton och styrka, samtidigt som du är med och bygger platsen Mora ännu starkare. Tanken är att du ska kunna använda plastvarumärket fritt efter vissa riktlinjer och bygga vidare på det i olika situationer.

Använd den kreativitet, energi och den moraanda som finns här i Mora. Sprid alla inspirerande berättelser och de goda förutsättningar som finns här för att leva en aktiv livsstil.

Målet med Moras platsvarumärke är att stödja utveckling och tillväxt. Fler människor ska välja att bo, studera och arbeta här, platsen ska vara attraktiv för företagare och ännu fler ska välja att besöka denna genuina, aktiva, välkomnande och vackra oas. Så låt oss tillsammans vara stolta över Mora och sprida detta budskap.

För mer information:

Varumärket Moras webbplats

#morasweden

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 augusti 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Frida Hvit Kommunikationsstrateg
    Kommunledningskontoret
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 14

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213