En halv miljon från elkraften kan gå till Moras byar

25 maj 2017
Trängsletsdammen
Trängsletdammen i Dalarnas län.

Mora kommun föreslår Länsstyrelsen Dalarna hur pengar ur vattenregleringsfonden kan fördelas. Det kan handla om 500 000 kronor i bidrag till föreningar runt om i Mora för 2017.

Pengarna kommer från de avgifter som vattenkraftsföretag betalar till staten och som länsstyrelsen förvaltar i fonder. Dessa så kallade bygdemedel ska återföras till bygden och användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv, service eller andra insatser som är till nytta för bygden.

Det kan till exempel vara reparationer av byggnader, förbättringar av idrottsanläggningar och inköp av viss utrustning. Det är framförallt hembygdsföreningar, idrottsföreningar, intresseföreningar och byalag som kan söka bygdemedel.

Föreslår bidrag till fem olika projekt

I år har 15 ansökningar på cirka 1 800 000 kronor kommit in. Kommunstyrelsen föreslår att Länsstyrelsen Dalarna beviljar ansökningar om totalt 500 000 kronor till:

  • Ryssa byförening, investeringar vatten och avlopp, 149 028 kronor
  • Nusnäs Båtklubb, reparation av klubbstuga och brygga, 50 000 kronor
  • Zornsamlingarna, byte av yttertak på några byggnader på Zorns Gammelgård, 139 000 kronor
  • Våmhus Hembygdsförening, renovering av Våmhus Gammelgård, 145 000 kronor
  • Venjans Intresseförening, renovering och belysning av infartsskyltar, 16 972 kronor
Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213